Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09316 - Omgevingsvergunning - OMV_2022115526. Van Luppenstraat 42. District Antwerpen - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Verdaagd