Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09336 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09336 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming 2022_CBS_09336 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De stad ontving verscheidene schriftelijke aanvragen tot aanleg van een open horecaterras.

Argumentatie

De aanvragen werden getoetst aan voornoemd politiereglement en voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Juridische grond

Artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Regelgeving: bevoegdheid

Het politiereglement voor privatieve ingebruikname van de openbare ruimte voor open horecaterrassen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 (jaarnummer 754) en gewijzigd in zitting van 22 september 2014 (jaarnummer 710), stelt dat in toepassing van artikel 3 een toelating van de burgemeester is vereist.

Artikel 63 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester met betrekking tot de goedkeuring van de volgende open horecaterrasaanvragen:


Dossiernummer: S10/T/2022802

Aanvrager: GARDEN 23, Kloosterstraat 1 te 2180 Ekeren (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Kloosterstraat 1 (zijde Driehoekstraat) te 2180 Ekeren

Datum ontvangst aanvraag: 08/04/2022

 

Dossiernummer: S10/T/2022322

Aanvrager: GARDEN 23, Kloosterstraat 1 te 2180 Ekeren (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Kloosterstraat 1 te 2180 Ekeren

Datum ontvangst aanvraag: 08/04/2022

 

Dossiernummer: S3/T/2022465

Aanvrager: KROONWAARTS, Kerkstraat 91 te 2060 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Kerkstraat 91 te 2060 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 24/05/2022

 

Dossiernummer: S2/T/2022798

Aanvrager: Bijou balls & booze, Graaf van Egmontstraat 20 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras op het voetpad

Locatie: Graaf van Egmontstraat 20 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 08/11/2022

 

Dossiernummer: S13/T/2022565

Aanvrager: Briquet, Vinçottestraat 36 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras en een eilandterras aan de voetpadrand

Locatie: Vinçottestraat 36 (zijde Cronjéstraat) te 2140 Borgerhout

Datum ontvangst aanvraag: 04/05/2022

 

Dossiernummer: S13/T/2022804

Aanvrager: Briquet, Vinçottestraat 36 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Vinçottestraat 36 te 2140 Borgerhout

Datum ontvangst aanvraag: 04/05/2022

 

Dossiernummer: S2/T/2022479

Aanvrager: BOKER TOV, Doornelei 2 te 2018 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Graaf van Egmontstraat 56 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 01/06/2022

 

Dossiernummer: S2/T/SZ/2022508

Aanvrager: SÜD, Beukenlaan 12 te 2020 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Volkstraat 69 (zijde Leopold de Waelplaats) te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 12/06/2022

 

Dossiernummer: S16/T/2022614

Aanvrager: SISTERS19, Kioskplaats 30 te 2660 Hoboken (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Kioskplaats 30 te 2660 Hoboken

Datum ontvangst aanvraag: 22/07/2022

 

Dossiernummer: S3/T/2022616

Aanvrager: Mpako Pali, Maaldersstraat 6 te 2060 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras aan de voetpadrand

Locatie: Groeningerplein 12 (zijde Drossaardstraat) te 2140 Borgerhout

Datum ontvangst aanvraag: 22/07/2022

 

Dossiernummer: S9/T/2022653

Aanvrager: AM Brothers, Patronaatstraat 10 te 2180 Ekeren (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: De Biezen 26 (zijde Meereigen) te 2170 Merksem

Datum ontvangst aanvraag: 18/05/2022

 

Dossiernummer: S1/T/PP/2022663

Aanvrager: Versluis, Viaduct-Dam 76 te 2060 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras op een parkeerplaats

Locatie: Vlasmarkt 24 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 21/08/2022

 

Dossiernummer: S13/T/2022346

Aanvrager: Mombasa, Bleekhofstraat 53 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras en een eilandterras aan de voetpadrand

Locatie: Moorkensplein 37 te 2140 Borgerhout

Datum ontvangst aanvraag: 15/04/2022

 

Dossiernummer: S8/T/PP/2022368

Aanvrager: Da Luna, Napelsstraat 126 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras op een parkeerplaats

Locatie: Napelsstraat 126 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 23/04/2022

 

Dossiernummer: S3/T/2022386

Aanvrager: NJ Floors, Groeshoeve 28 te 2560 Nijlen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Rotterdamstraat 20 te 2060 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 05/05/2022

 

Dossiernummer: S2/T/PP/2022566

Aanvrager: SUM SUM, Mussenburglei 63 te 2650 Edegem

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras

Locatie: Leopold de Waelstraat 3 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 05/05/2022

 

Dossiernummer: S5/T/2022401

Aanvrager: TUNGULER, Lange Leemstraat 118 te 2018 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Lange Leemstraat 118 te 2018 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 06/05/2022

 

Dossiernummer: S9/T/2022437

Aanvrager: AM Brothers, Patronaatstraat 10 te 2180 Ekeren (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van twee gevelterrassen

Locatie: De Biezen 26 te 2170 Merksem

Datum ontvangst aanvraag: 18/05/2022

 

Dossiernummer: S11/T/2022466

Aanvrager: KAJAN, Ter Heydelaan 17 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Ter Heydelaan 17 te 2100 Deurne

Datum ontvangst aanvraag: 25/05/2022

 

Dossiernummer: S15/T/2022511

Aanvrager: PASSÉ, Jules Moretuslei 328 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Jules Moretuslei 328 (zijde Koningin Elisabethstraat) te 2610 Wilrijk

Datum ontvangst aanvraag: 13/06/2022

 

Dossiernummer: S3/T/2022439

Aanvrager: DESIGNCENTER DE WINKELHAAK, Lange Winkelhaakstraat 26 te 2060 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van twee gevelterrassen

Locatie: Lange Winkelhaakstraat 26 (zijde Dambruggestraat) te 2060 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 19/05/2022

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.