Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09341 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 47 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09341 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 47 - Kennisneming 2022_CBS_09341 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 47 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Tijdens week 47 ontving de dienst Bestuurszaken/Besluitvorming schriftelijke vragen van gemeenteraadsleden. 

Argumentatie

Wekelijks agendeert de dienst Bestuurszaken/Besluitvorming een bijgewerkte inventaris van de schriftelijke vragen, zodat de collegeleden steeds een duidelijk overzicht hebben.

Juridische grond

Artikel 31 van het Decreet lokaal bestuur voorziet dat de gemeenteraadsleden het recht hebben aan de burgemeester en aan het college mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.

Artikel 10 van het basisreglement 'Bestuurlijke Organisatie stad Antwerpen' (BOSA) regelt de manier waarop op schriftelijke vragen wordt geantwoord.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van volgende schriftelijke vragen van week 47 (nieuwe vragen in grijstint):

Nummer  

Vraag van

Onderwerp

Gesteld aan

Opmerking

00188Anke Van dermeersch(Ontbrekend) Optreden van politie tegen foutparkeerders op marktplaatsende burgemeester
00193Anke Van dermeerschHet aanvaarden van geschenken door mandatarissende burgemeester
00197
Sam Voeten
P&R's
schepen Kennis

00201Wim JochemsUitrol cameranetwerk Antwerpen en Merksemde burgemeester
00202Gerolf AnnemansBesteding subsidies Let's go Urbande burgemeester
00203Ilse van DienderenEvolutie van het aantal (ondergrondse parkeerplaatsen op eigen terrein, evolutie van het aantal parkeerplaatsen op openbaar domeinschepen De Ridder, schepen Kennis
00204Ilse van DienderenSinksenfoor - Sportpaleis: parkeerproblemen handhavingde burgemeester
00207Sam Van Rooy500.000 euro per jaar voor Afrikaschepen Ait Daoud
00209Sam Van RooyToetreding tot netwerk van boekenstedenschepen Ait Daoud
00210Sam Van RooyExtra controles op sluikstorten en zwerfvuilde burgemeester
00212Sam Van RooyVerbod BK Beerpongschepen Beelsbeantwoord
00213Yasmia SettaAfsprakennota's stadswerkersschepen Beelsbeantwoord
00214Caroline BastiaensPersoneelskader groep Antwerpenschepen Ait Daoud
00216Ilse van DienderenStraatverlichting en Fluvius - aanvullende vragen nav de beheersoverdrachtschepen Kennis
00217Sanne DescampsEvaluatie sportwekenschepen Wouters
00218Ilse van DienderenOverzicht omgevingsvergunningen: weigering? goedkeuring? adviezen GOAschepen De Ridder
00219Anke Van dermeerschNoord-Zuid werking / ontwikkelingshulpschepen Ait Daoud Kennis
00220Anke Van dermeerschCommunicatiede burgemeester
00223Niel StaesCijfers ANPR-camera'sde burgemeester
00225Filip DewinterOntwikkelen Zorgbedrijf in Ekerenschepen van Doesburg
00230Mie Branders, Lise VandecasteeleOpvang dak- en thuislozen Antwerpenschepen Meeuws
00231Sanne DescampsVergroening en toekomstbomenschepen van Doesburg
00232Anke Van dermeerschRUP Ter Beke Zuidschepen De Ridder
00234Filip DewinterAanwerving van personeelsleden door de stad Antwerpen voor tewerkstelling te Borsbeekschepen Ait Daoud
00235Filip Dewinter
Overbruggingskrediet voor de gemeente Borsbeek in ruil voor het nakomen van een aantal onderwijsverplichtingenschepen Kennis
00236Filip Dewinter
Voorbereiding van de fusie tussen Antwerpen en Borsbeek
de burgemeester
00239Ilse van DienderenVandalisme op begraafplaatsenschepen van Doesburg
00241Sam Van RooyErkenning moskeeënschepen Meeuws
00242Filip DewinterKinderperk begraafplaats Driehoekstraat: wijzigingen en communicatieschepen van Doesburg


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.