Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09285 - Wijk Brederode en Wijk Kiel. Bestek GAC_2020_01487 – Raamovereenkomst pool dienstverleners voor de opmaak van wijkinrichtingsplannen water en groen - Opdracht SWOU12784D - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Verdaagd