Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09407 - Ondersteuning - Middenstand en toerisme. Uitbetaling ondersteuning 2022 aan Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen vzw - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09407 - Ondersteuning - Middenstand en toerisme. Uitbetaling ondersteuning 2022 aan Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen vzw - Goedkeuring 2022_CBS_09407 - Ondersteuning - Middenstand en toerisme. Uitbetaling ondersteuning 2022 aan Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen vzw - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 6 november 2020 (jaarnummer 9337) keurde de het college een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA) vzw goed.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Deze ondersteuning is opgenomen in de nominatieve lijst van de toegestane werkingssubsidies in het meerjarenplan 2020-2025.

Argumentatie

De overeenkomst tussen de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen vzw (KMDA) vzw en de stad Antwerpen is gericht op onderwijs, toerisme en stadsmarketing.

In het kader van algemeen toerisme en van (internationale) (meerdaagse) evenementen versterkt de stad Antwerpen en de KMDA vzw de wederzijdse promotie.

Per deelnemer aan een evenement, congres of voorstelling (minimum 200 personen) geeft de stad Antwerpen KMDA vzw een ondersteuning van 4,00 EUR met een maximum van 40.000,00 EUR per jaar, jaarlijks verhoogd rekening houdend met de index van de consumptieprijzen. Voor de uitbetaling van deze ondersteuning is dat bedrag in de meerjarenplanning bijgesteld naar 42.441,97 EUR.

KMDA vzw ontving in 2021 in totaal 137.054 deelnemers verspreid over 14 type evenementen met minimum 200 deelnemers en staaft dit in de jaarrekening en het werkingsverslag 2021.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goed.

Algemene financiële opmerkingen

Een ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0102 - Toeristische infrastructuur

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 42.441,97 EUR aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen vzw, Koningin Astridplein 26, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0407.186.105, goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA)
Koningin Astridplein 26, 2018 Antwerpen

ondernemingsnummer: 0407.186.105
IBAN: BE13 4096 5191 7139

42.441,97 EUR budgetplaats: 5318000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS010102A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA060521
budgetperiode: 2200
4505140057

Bijlagen

  • Rapportering KMDA aan de Vlaamse regering 2021.pdf
  • Jaarrekening KMDA vzw 2021.pdf