Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09384 - Bestelbons - Week 47 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09384 - Bestelbons - Week 47 - Goedkeuring 2022_CBS_09384 - Bestelbons - Week 47 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 23 november 2018 (jaarnummer 10339) keurde het college goed dat bestelbons op centrale lijsten geagendeerd worden voor:

  • normale bestellingen buiten raamovereenkomst op het exploitatiebudget tussen 10.000,00 EUR en 30.000,00 EUR (exclusief btw);
  • normale bestellingen binnen raamovereenkomst op het exploitatiebudget tussen 10.000,00 EUR en 100.000,00 EUR (exclusief btw);
  • normale bestellingen binnen raamovereenkomst op het investeringsbudget tussen 10.000,00 EUR en 100.000,00 EUR (exclusief btw).

Normale bestellingen buiten raamovereenkomst op het investeringsbudget vanaf 10.000,00 EUR worden via individuele collegebesluiten geagendeerd. 

Argumentatie

De lijst in de bijlage bij dit collegebesluit bevat de motivatie per bestelbon en het onderscheid tussen: 

  • normale bestellingen buiten raamovereenkomst op het exploitatiebudget tussen 10.000,00 EUR en 30.000,00 EUR (exclusief btw); 
  • normale bestellingen binnen raamovereenkomst op het exploitatiebudget tussen 10.000,00 EUR en 100.000,00 EUR (exclusief btw); 
  • normale bestellingen binnen raamovereenkomst op het investeringsbudget tussen 10.000,00 EUR en 100.000,00 EUR (exclusief btw).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3,4° van het decreet lokaal bestuur stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de bestelbons goed zoals opgenomen in de bijlage.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten overeenkomstig de bestellijsten in bijlage bij dit besluit.


Bijlagen

  • CRP_Collegelijst_STAD.pdf