Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen

vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis

 • HD 1.

  2022_CBS_09428 - Handhaving veiligheid en rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen id506427 - Plaatsverbod - Bekrachtiging

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 2.

  2022_CBS_09429 - Handhaving veiligheid en rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen id507077 - Plaatsverbod - Bekrachtiging

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 1.

  2022_CBS_09428 - Handhaving veiligheid en rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen id506427 - Plaatsverbod - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • HD 2.

  2022_CBS_09429 - Handhaving veiligheid en rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen id507077 - Plaatsverbod - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 1.

  2022_CBS_09294 - Politiezone Antwerpen - Aankoop elektriciteit en aardgas voor politiegebouwen. Vastlegging bijkomend krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_CBS_09295 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2022/444. Raamovereenkomst aankoop GBOR-helmen, gasmaskers en toebehoren. Selectieleidraad en bestek - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_CBS_09296 - Politiezone Antwerpen - Rechtsgeding. Loonverlies PAO2018132. Aanstelling advocaat - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_CBS_09297 - Politiezone Antwerpen - Rechtsgeding. Loonverlies PAO2021010. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_CBS_09298 - Politiezone Antwerpen - Dienstreis San Sebastian - Europees project Infinity - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 6.

  2022_CBS_09299 - Politiezone Antwerpen - Dienstreis Wassenaar in kader van opleiding cyberveiligheid - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 7.

  2022_CBS_09300 - Politiezone Antwerpen - Opleiding. Dienstreis Den Haag. SIRIUS-conferentie Europol - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 8.

  2022_CBS_09301 - Politiezone Antwerpen - Dienstreis in het kader van het International Conference of Commissioners and Heads of Law Enforcement Agencies, Israël - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 9.

  2022_CBS_09302 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2021098706. Nieuwe Westweg - Haven 742-748. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_CBS_09303 - Omgevingsvergunning - OMV_2022076823. Lange Gasthuisstraat 33-51, Mechelseplein 3, Sint-Jorispoort 29-33, Leopoldstraat zonder nummer (zn). District Antwerpen - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 11.

  2022_CBS_09304 - Omgevingsvergunning - OMV_2022107036. Merksemsesteenweg 192. District Deurne - Weigering

  Verdaagd
 • 12.

  2022_CBS_09305 - Toelating muziekactiviteit - Handelsbeurs Antwerpen Events, Borzestraat 31, 2000 Antwerpen. Dossiernummer MUZA2022/095/PV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_CBS_09306 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022061892. Poldervlietweg 5. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_CBS_09307 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022067892. Scheldelaan 460. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_CBS_09308 - Omgevingsvergunning - OMV_2022052540. Britselei 15 en Jan Frans Willemsstraat 1 en 1A. District Antwerpen - Weigering

  Afgevoerd
 • 16.

  2022_CBS_09309 - Omgevingsvergunning - OMV_2022098563. Eglantierlaan 25. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_CBS_09310 - Omgevingsvergunning - OMV_2022116548. Ivonne Lexstraat, Maria de Lannoyplein en Leo J. Krynlaan ZN. District Antwerpen - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 18.

  2022_CBS_09311 - Omgevingsvergunning - OMV_2022120869. Lamorinièrestraat 22-24. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_CBS_09312 - Omgevingsvergunning - OMV_2022106393. Lamorinièrestraat 116. District Antwerpen - Weigering

  Verdaagd
 • 20.

  2022_CBS_09313 - Omgevingsvergunning - OMV_2022070167. Potgieterstraat 26. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_CBS_09314 - Omgevingsvergunning - OMV_2022044586. Rijnpoortvest 32. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_CBS_09315 - Omgevingsvergunning - OMV_2022112579. Tweelingenstraat 92. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_CBS_09316 - Omgevingsvergunning - OMV_2022115526. Van Luppenstraat 42. District Antwerpen - Weigering

  Verdaagd
 • 24.

  2022_CBS_09317 - Omgevingsvergunning - OMV_2022072459. Van Peltstraat 12. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_CBS_09318 - Omgevingsvergunning - OMV_2022110124. Welvaartstraat 33 A-C. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_CBS_09319 - Omgevingsvergunning - OMV_2022110552. Amethiststraat 33. District Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2022_CBS_09320 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102454. Deken De Winterstraat 34. District Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2022_CBS_09321 - Omgevingsvergunning - OMV_2022123776. Walenhoek 8. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2022_CBS_09322 - Omgevingsvergunning - OMV_2022099898. Bakkerstraat 12. District Borgerhout - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_CBS_09323 - Omgevingsvergunning - OMV_2022123982. Lodewijk Van Berckenlaan 370-372, Vosstraat 32. District Borgerhout - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 31.

  2022_CBS_09156 - Omgevingsvergunning - OMV_2022113654. Zonstraat 16. District Borgerhout - Weigering

  Goedgekeurd
 • 32.

  2022_CBS_09324 - Omgevingsvergunning - OMV_2022122978. Gracht op het openbaar domein ter hoogte van Bischoppenhoflaan 635-637. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2022_CBS_09325 - Omgevingsvergunning - OMV_2022125304. Mortselsesteenweg 227. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2022_CBS_09326 - Omgevingsvergunning - OMV_2022115937. Seraphin de Grootestraat 120. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2022_CBS_09327 - Omgevingsvergunning - OMV_2022124881. Tweemontstraat 211. District Deurne - Weigering

  Goedgekeurd
 • 36.

  2022_CBS_09328 - Omgevingsvergunning - OMV_2022046758. Pinksterbloemlaan 12. District Ekeren - Weigering

  Goedgekeurd
 • 37.

  2022_CBS_09329 - Omgevingsvergunning - OMV_2022118235. Verenigde Natieslaan 106. District Hoboken - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 38.

  2022_CBS_09330 - Omgevingsvergunning - OMV_2022129080. Annuntiatenstraat 3. District Merksem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 39.

  2022_CBS_09331 - Omgevingsvergunning - OMV_2022124750. Groenstraat 69. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 40.

  2022_CBS_09332 - Omgevingsvergunning - OMV_2022052436. Oosterveldlaan 24. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 41.

  2022_CBS_09333 - Bodemsaneringsproject Vlarebo - LBC Antwerpen NV, Vierde Havendok-Zuidkaai 271-275, 2030 Antwerpen. Dossiernummer BSP2022/011/NR. Voorwaardelijk gunstig advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 42.

  2022_CBS_09334 - Omgevingsvergunning. Melding overdracht - Katwilgweg 7A-7B, Waterwilgweg 3 . District Antwerpen. Dossiernummer OMV_2022145663 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 43.

  2022_CBS_09335 - District Antwerpen. Lambermontplaats 2-3 - 2022124 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 44.

  2022_CBS_09336 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 45.

  2022_CBS_09337 - Weigering open horecaterras - 2022200 - district Borgerhout - Vinçotteplein 22 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 46.

  2022_CBS_09338 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen - Algemene vergadering en raad van bestuur. Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 47.

  2022_CBS_09339 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Algemene vergadering en raad van bestuur. Vervanging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 48.

  2022_CBS_09340 - College - Zittingen vrijdag 18 november 2022. Verslagen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 49.

  2022_CBS_09341 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 47 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 50.

  2022_CBS_09342 - Gemeenteraad - Zitting 28 november 2022. Bespreking vastgestelde dagorde - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 51.

  2022_CBS_09343 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 47 - Toewijzing brieven en adviezen districten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 52.

  2022_CBS_09344 - Buitencontractuele schade. VBA40562. Artesis Hogeschool Antwerpen - Beëindiging. Dading - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 53.

  2022_CBS_09345 - MV/BH/JUR 502392 - Weigering convenant Kansspelinrichting klasse IV. Herentalsebaan 352, 2100 Deurne. Klacht bij gouverneur. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 54.

  2022_CBS_09346 - VBA2022027. Schadefonds - Activering. Formele erkenning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 55.

  2022_CBS_09347 - Correctiebestelling - Regularisatie bestelbon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 56.

  2022_CBS_09348 - Onderwijs - Dienstverleningsovereenkomst tussen stad en CLB GO! Antwerpen en CLB van het AG SO - Verlenging nieuw schooljaar. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 57.

  2022_CBS_09349 - Bestuurszaken - Stopzetting tewerkstelling kabinetsmedewerker (A) bij kabinet van de schepen haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 58.

  2022_CBS_09350 - Bestuurszaken - Wijziging kabinetsvergoeding bij kabinetsmedewerker van het kabinet van de schepen voor onderwijs en jeugd. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 59.

  2022_CBS_09351 - Stedelijk patrimonium. AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Provinciestraat 223-231 / Plantin en Moretuslei 101, 2018 Antwerpen - Kosteloze overdracht. Toekenning erfpacht aan AG MPA voor buurtfietsenstalling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 60.

  2022_CBS_09352 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en vrijetijdsbesteding. Jeugd. Groepscomité VVKS-VVKM De Reigers vzw. Putsebaan 175, 2040 Zandvliet - Addendum jeugdconcessieovereenkomst verlenging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 61.

  2022_CBS_09353 - Stedelijk patrimonium. Ter beschikking stellen van grond voor exploitatie en beheer volkstuinen - Model vastgoedovereenkomst voor volkstuinen - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 62.

  2022_CBS_08703 - Stedelijk patrimonium. Arenawijk Deurne - Vastgoedafspraken Woonhaven Antwerpen en stad Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 63.

  2022_CBS_09354 - Stedelijk patrimonium. IVA KOP. Stedelijk kinderdagverblijf Melkweg, Apollostraat 150, 2600 Berchem - Renovatie en nieuwbouw. Wijziging opdracht. Vastlegging krediet. Correctiebestelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 64.

  2022_CBS_09355 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding. Sport. Parkloods, Damplein 35 - Totaalconcept invulling. Bijkomend ereloon. Correctiebestelling. Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 65.

  2022_CBS_09356 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Museum Rubenshuis. Wapper 9-15, 2000 Antwerpen - Architectuuropdracht voor optimalisatie van museale klimaatbeheersing en toegankelijkheid. Vastlegging krediet. wijziging opdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 66.

  2022_CBS_09357 - Parkeerretributies - Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen. Week 47 van 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 67.

  2022_CBS_09358 - Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Oproep 'Toegankelijk vrijetijdsaanbod in het kader van het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten'. Resultaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 68.

  2022_CBS_09359 - Ondersteuning. Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Vakantieaanbod voor kleuters (2,5 tot en met 6 jaar). Aanpassing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 69.

  2022_CBS_09360 - Ondersteuning. Succesvolle leerloopbaan - Ondersteuningsproduct reglement onderwijsprojecten ‘Sterke leeromgevingen voor sterke leerlingen'. Aanpassing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 70.

  2022_CBS_09361 - Ondersteuning - Onderwijs. Elegast vzw. Uitbetaling bijkomende ondersteuning krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 71.

  2022_CBS_09362 - Ondersteuningsproduct - Reglement 'Sterke leeromgevingen voor sterke leerlingen'. Vrije lagere basisschool voor buitengewoon onderwijs Parcival. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 72.

  2022_CBS_09363 - Onderwijs. Tijdelijke OKAN capaciteitsuitbreiding in functie van onderwijsaanbod in het nooddorp op Linkeroever - Huurovereenkomst modulaire units - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 73.

  2022_CBS_09364 - Vredescentrum - Beleidsdocument 2022-2024 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 74.

  2022_CBS_09365 - Ondersteuning. Onderwijs - Niet-gerealiseerde parkeerplaatsen. Vzw Katholiek Onderwijs Deurne. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 75.

  2022_CBS_09366 - Ondersteuning. Onderwijs - Ondersteuning niet gerealiseerde parkeerplaatsen. vzw Katholiek Onderwijs Deurne. Afsprakennota. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 76.

  2022_CBS_09367 - Sport. Stedelijke sportaccommodaties. Zwembaden, sporthallen, openluchtterreinen - Openingstijden feestdagen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 77.

  2022_CBS_09368 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 78.

  2022_CBS_09369 - Toepassing artikel 177, 2de lid Decreet lokaal bestuur - Uitvoerbaarverklaring - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 79.

  2022_CBS_09370 - Fiscale bezwaren - Belasting op de omgevingsvergunning - Dossiernummer 48214 - Gedeeltelijke aanvaarding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 80.

  2022_CBS_09371 - Fiscale bezwaren - Belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen - Dossiernummers 48771 en 48772 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 81.

  2022_CBS_09372 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 47528 - Laattijdig - Onontvankelijk - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 82.

  2022_CBS_09373 - Fiscaliteit - Uitvoerbaarverklaring van belastingkohieren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 83.

  2022_CBS_09374 - Leegstandsregister - Beroep tegen opname - Administratieve akte nummer 20220211 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 84.

  2022_CBS_09375 - Leegstandsregister - Beroep tegen opname - Administratieve aktes met nummers 20220153 en 20220154 - Laattijdig - Gedeeltelijk onontvankelijk - Gedeeltelijke aanvaarding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 85.

  2022_CBS_09376 - Bestek GAC_2019_00941 - Raamovereenkomst voor het leveren van reinigingsproducten en –materialen - Wijziging van opdracht 2 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 86.

  2022_CBS_09377 - Bestek GAC_2021_01945. Raamovereenkomst voor het aanstellen van een bodemsaneringsdeskundige type II en een deskundige infrastructuur sloopopvolgingsplannen - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 87.

  2022_CBS_09378 - Bestek GAC_2022_02167. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan hellende en platte daken - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 88.

  2022_CBS_09379 - Bestek GAC_2022_02484. Aanleg toegankelijk speelbos Hof de Bist - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 89.

  2022_CBS_09380 - Bestek GAC_2022_02516. Opmaak beheerplan voor de begraafplaats Ekeren - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 90.

  2022_CBS_09381 - Leidraad GAC_2021_02022 - Aanleggen van een pool van toeristische intermediairs - Beslissing inzake aanvraag deelname pool - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 91.

  2022_CBS_09382 - Selectieleidraad GAC_2022_02261 - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van glazenwasserijwerken - Selectieleidraad en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 92.

  2022_CBS_09383 - Jaarafsluit 2022 - Transitie bestelbonnen en overdracht restkredieten naar 2023 - Principebeslissing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 93.

  2022_CBS_09384 - Bestelbons - Week 47 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 94.

  2022_CBS_09385 - Investeren in Antwerpen - Ruimtelijke economie - Instrumentarium - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 95.

  2022_CBS_09386 - Ondersteuning - Economie en industrie. Reglement open marktplaats. Selectie evenement en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 96.

  2022_CBS_09387 - Ondersteuning. Middenstand. Full Circle 2022 - Pinky Swear vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 97.

  2022_CBS_09388 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 98.

  2022_CBS_09389 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 99.

  2022_CBS_09390 - Loketwerking. District Antwerpen - Pothoekstraat 11 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 100.

  2022_CBS_09391 - Loketwerking. District Antwerpen - Van Eycklei 48 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 101.

  2022_CBS_09392 - Ondersteuning - Werk. Reglement: Nieuwe werkvloeren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Selectie en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 102.

  2022_CBS_09393 - Stedelijk patrimonium. Werkhaven - Nieuwe locatie voor Foodsavers-Werkhaven. Opdracht aan AG Vespa. Principebeslissing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 103.

  2022_CBS_09394 - Ondersteuning. Marketing en communicatie - Nieuw reglement Stadsmarketingfonds - Opheffing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 104.

  2022_CBS_09395 - Loketwerking - Adresaanpassing van ambtswege - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 105.

  2022_CBS_09396 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Aanvraag referentieadres - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 106.

  2022_CBS_09397 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Nieuwe bewoners - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 107.

  2022_CBS_09398 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Referentieadres - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 108.

  2022_CBS_09399 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Onderzoek over zes maanden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 109.

  2022_CBS_09400 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Ergo-de Waellaan 64/101 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 110.

  2022_CBS_09401 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Klapdorp 62 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 111.

  2022_CBS_09402 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Ringlaan 29 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 112.

  2022_CBS_09403 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Fregatstraat 5 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 113.

  2022_CBS_09404 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Sint-Bernardsesteenweg 884 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 114.

  2022_CBS_09405 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Van Steenlandstraat 34/201 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 115.

  2022_CBS_09406 - Loketwerking - Niet verstrekken van adres - Aanvraag inwoner - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 116.

  2022_CBS_09407 - Ondersteuning - Middenstand en toerisme. Uitbetaling ondersteuning 2022 aan Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen vzw - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 117.

  2022_CBS_09408 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Reglement voor het beheer van volkstuinen - Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 118.

  2022_CBS_09409 - Gezondheid - Wijk Moretusburg en Hertogvelden - Verderzetting opvangaanbod 2023. Samenwerkingsovereenkomst Umicore nv. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 119.

  2022_CBS_09410 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Organisatie Wiegwijs vzw en VIVA-SVV vzw - Indexering Wiegwijs vzw en indexering en naamswijziging VIVA-SVV vzw - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 120.

  2022_CBS_09411 - Ondersteuningsproduct - Harmonieuze stad - Reglement buurtsecretariaten - Aansluiting nieuwe leden 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 121.

  2022_CBS_09412 - Ondersteuningsproduct - Harmonieuze stad - Subsidieschema's erediensten - Sint-Gertrudiskerk Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 122.

  2022_CBS_09413 - Woonadvies - Aanvraag van een toelage binnen het toelagereglement woningrenovatie - Weigering

  Goedgekeurd
 • 123.

  2022_CBS_09414 - Ondersteuning. Evenementen - Flanders Classics NV - Organisatie en logistieke ondersteuning. Vastlegging nominatief krediet 2022 Wereldbeker Veldrijden. Afsprakennota en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 124.

  2022_CBS_09415 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Circus Barones. 30 november 2022 tot en met 15 januari 2023. Spoor Oost - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 125.

  2022_CBS_09416 - Horizon 2020 Joint Undertaking REVIVE - Huren tweede waterstofvoertuig van E-trucks Europe - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 126.

  2022_CBS_09417 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - De Kringwinkel Antwerpen vzw. Repairkisten. Repair Café. Afsprakennota's. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 127.

  2022_CBS_09418 - District Merksem. Kasterveldenstraat - Proefopstelling. Schoolstraat. Aanpassing verkeerssignalisatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 128.

  2022_CBS_09419 - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Overeenkomst nr. ART5/22/045 betreffende het verstrekken van anonieme sociale gegevens. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 129.

  2022_CBS_09420 - District Hoboken. Edmond Cretsstraat. Wegeniswerken SWOU12826 - Projectdefinitie en concept. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 130.

  2022_CBS_09285 - Wijk Brederode en Wijk Kiel. Bestek GAC_2020_01487 – Raamovereenkomst pool dienstverleners voor de opmaak van wijkinrichtingsplannen water en groen - Opdracht SWOU12784D - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 131.

  2022_CBS_09108 - Wijkinrichtingsplan water en groen. Stadspark - SW12784B - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 132.

  2022_CBS_09421 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Rijnkaai. District Antwerpen - Ontwerp. Definitieve vaststelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 133.

  2022_CBS_09422 - Bruikleen maquettes - Expo Antwerpen Morgen Stadhuis - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 134.

  2022_CBS_09423 - Stedenbouwkundige lasten - Project ‘Zuidnatie, district Antwerpen’. Bepalen toepasbaarheid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 135.

  2022_CBS_09424 - Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 136.

  2022_CBS_09425 - District Wilrijk. Dynamicalaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 137.

  2022_CBS_09426 - Districten Wilrijk en Hoboken. Moerelei - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 138.

  2022_CBS_09427 - Verkeerslichteninstallaties - Deelopdracht VWT/EW/2021/2/2023.005.RG27.VLCC - Goedkeuring

  Goedgekeurd