Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stafdienst

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Districtswerking

Juridische Dienst

B-punten

Beleidsondersteunend Team

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

B-punten

Selectiecentrum

AG VESPA

A-punten

Vastgoed

Stadsprojecten

B-punten

Bouwprojecten Stad

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Jeugd

Onderwijs

Stafdienst

B-punten

Onderwijs

Sport

Financiën

A-punten

Meerjarenplanning

B-punten

Debiteurenbeheer

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Meerjarenplanning

Stafdienst

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Werk

Marketing en Communicatie

B-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Visit Antwerpen

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Welzijn

B-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

Wonen

Stadsbeheer

A-punten

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

B-punten

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening

Stadsontwikkeling

B-punten

Mobiliteit


Publicaties

Besluitenlijst