Terug
Gepubliceerd op 21/09/2022

2022_MOT_00069 - Voorstel tot motie van raadslid Erkan Ozturk: Uitlenen van herbruikbare bekers aan verenigingen en buurtbewoners

districtsraad Berchem
di 20/09/2022 - 20:00 raadzaal
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Janick Doré, districtsschepen

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_MOT_00069 - Voorstel tot motie van raadslid Erkan Ozturk: Uitlenen van herbruikbare bekers aan verenigingen en buurtbewoners 2022_MOT_00069 - Voorstel tot motie van raadslid Erkan Ozturk: Uitlenen van herbruikbare bekers aan verenigingen en buurtbewoners

Motivering

Indiener(s)

Erkan Ozturk

Gericht aan

Janick Doré

Tijdstip van indienen

za 18/06/2022 - 18:38

Toelichting

Vanaf 1 juni stopt de stad met het uitlenen van herbruikbare bekers aan verenigingen en buurtbewoners. Enkel nog de eigen evenementen van de stad en waar ze co-organisator van zijn (Cat.1 en cat.2) zullen nog gebruik kunnen maken van de eigen herbruikbare bekers van de stad.

Verenigingen konden in het verleden tot 6000 bekers gratis ontlenen in het Ecohuis. Door de beslissing van de stad zijn verenigingen verplicht zelf bekers aan te kopen, te huren of drank af te nemen via een brouwer die hen ook aan herbruikbare bekers kan helpen. Verenigingen worden dus opgezadeld met extra kosten die ze moeten maken. Een jammere zaak want zij kunnen net elke euro gebruiken voor hun werking en het onderhoud van hun lokalen. Alternatieven voor herbruikbare bekers zijn er niet. Wie een evenement op het openbaar domein wilt organiseren mag geen glas gebruiken. Ook het gebruik van wegwerp bekers is sinds 1 januari 2020 verboden tijdens evenementen. 

Niet alleen verenigingen worden getroffen door deze beslissing van de stad. Ook het district. Verenigingen die voor hun evenementen kunnen rekenen op een subsidie zullen de extra kost van het huren van herbruikbare bekers proberen te recupereren door deze in te dienen in hun subsidieaanvraag. Door deze beslissing van de stad zullen uiteindelijk de districten opgezadeld worden met extra kosten. De stopzetting van de herbruikbare bekers is de zoveelste afbouw in ondersteuning en dienstverlening van de stad waarvan de verenigingen en de districten de dupe zijn.

De volgende motie wordt ter stemming voorgelegd: "De districtsraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om herbruikbare bekers ter beschikking te stellen aan verenigingen en buurtbewoners tijdens hun evenementen�

Bespreking

Antwoord

Beste Erkan,

Door het Vlaams decreet van 2020 is er tot een stopzetting voor het gebruik van glas en herbruikbare bekers op events beslist. Dit uiteraard om onze afvalberg niet nog groter te maken. De Stad Antwerpen met haar districten staan mee achter deze beslissing. Het klopt dat de stad een 6000 tal bekers te beschikking had voor allerhande verenigingen maar dit ook heeft stopgezet behalve voor de aanvragen categorie 1 en 2. Dit wegens het veel te moeilijke gegeven van logistiek, het ophalen en of leveren het spoelen etc…. Bij een navraag in Berchem bij de lokale verenigingen hebben we buiten een beetje ongenoegen verder nog niets gehoord van echte bezorgdheid. Het is namelijk zo dat er veel drakenhandels op de kar zijn gesprongen en bekers aanleveren als zij de bestelling krijgen? Ook vind ik persoonlijk dat wanneer een organisatie iets organiseert dat meestal de mensen die naar een event gaan gerust iets meer willen betalen als zij mee achter deze vereniging staan. Daarnaast is er ook een hele lijst beschikbaar via de website van de stad waar je verdelers kan vinden voor het huren en/of aankopen van dergelijke bekers. Er is zelfs een firma waarbij je enkel de kost van het afwassen betaalt. Ook de andere districten gaan geen tegemoetkoming doen daarom stem ik deze motie tegen.


Janick

​ wo 21/09/2022 - 15:19