Terug
Gepubliceerd op 21/09/2022

2022_DRBE_00052 - Adviesraden en inspraak - Verslagen seniorenraad februari, maart en april 2022 - Kennisneming

districtsraad Berchem
di 20/09/2022 - 20:00 raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Janick Doré, districtsschepen

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_DRBE_00052 - Adviesraden en inspraak - Verslagen seniorenraad februari, maart en april 2022 - Kennisneming 2022_DRBE_00052 - Adviesraden en inspraak - Verslagen seniorenraad februari, maart en april 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

Op 17 februari, 31 maart en 21 april 2022 vond een vergadering plaats van de seniorenraad van het district Berchem.

Argumentatie

De verslagen van de adviesraden worden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010304 - Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

Besluit

De districtsraad Berchem neemt eenparig kennis van het volgende besluit.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraad:

Districtsadviesraad Datum vergadering
 seniorenraad 17 februari 2022
seniorenraad31 maart 2022
seniorenraad21 april 2022

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220217_verslag.pdf
  • 20220331_verslag.pdf
  • 20220421_verslag.pdf