Terug
Gepubliceerd op 21/09/2022

2022_IP_00186 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: over mogelijke bijdragen van het districtsbestuur aan oplossingen voor de energiecrisis voor de Berchemnaars

districtsraad Berchem
di 20/09/2022 - 20:00 raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Janick Doré, districtsschepen

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_IP_00186 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: over mogelijke bijdragen van het districtsbestuur aan oplossingen voor de energiecrisis voor de Berchemnaars 2022_IP_00186 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: over mogelijke bijdragen van het districtsbestuur aan oplossingen voor de energiecrisis voor de Berchemnaars

Motivering

Indiener(s)

Johan Malcorps

Gericht aan

Evi Van der Planken

Tijdstip van indienen

di 13/09/2022 - 18:21

Toelichting

Ook de Berchemse bevolking wordt hard getroffen door de energiecrisis. Veel mensen kunnen hun energiefactuur niet meer betalen of worden nu koud gepakt doordat de leveranciers ineens hoge voorschotten vragen.

Het districtsbestuur kan hierin een eigen bescheiden rol spelen. Het district kan haar burgers informeren. Dat gebeurde bijv. tijdens de coronacrisis en recent deze zomer ook nog n.a.v. de aanhoudende hitte.  Rond corona werd een folder verspreid. Rond de hitte werden nuttige tips gegeven op de website van het district.

Als we dit jaar een strenge winter krijgen, komt een groep van Berchemnaars misschien letterlijk en figuurlijk in de kou te staan. Vanuit het bestuursniveau dat het dichtst bij de Berchemnaars staat, is het dan ook goed om te laten voelen dat we deze mensen hun zorg en problemen begrijpen en dat we voorstellen doen om hun probleem aan te pakken en zelf noodmaatregelen treffen.

Diverse overheden, Vlaanderen, de provincie, de stad, ons stedelijk Energiehuis, maar ook distributienetbeheerder en leveranciers kunnen mensen helpen.

Misschien is het aan ons district om mensen die door de bomen, het bos niet meer zien, mee wegwijs te maken, hen uitleggen waar ze terecht kunnen als ze hun factuur echt niet meer kunnen ophoesten. Of mensen informeren of ze in aanmerking komen voor een sociaal energietarief of andere tegemoetkomingen. Het is  misschien ook nodig om mensen te tonen hoe ze kunnen geholpen worden om alsnog noodzakelijke ingrepen te doen in hun woning om straks geen kou te lijden. Kunnen ze een beroep doen op energie-advies op maat, op energiescans, energiesnoeiers, premies, leningen?

Het district kan een eigen folder verspreiden met basis informatie.

De mensen van het Energiehuis worden overstelpt met vragen. Misschien moeten zij ontlast worden en kan het district in overleg met de stad een soort van eerstelijnswerking opzetten waar mensen direct terecht kunnen, ook zonder een hele digitale aanmeldprocedure. In elk geval kan het district online ook zelf  info ter beschikking stellen en doorverwijzen.

Samen met de stad kan het district zoeken naar noodoplossingen voor mensen die echt geen uitweg vinden : kunnen publieke warme plekken aangeboden worden, zoals in de zomer koelteplekken werden voorzien? Kan er opgeroepen worden om voor mekaar te zorgen, problemen te melden van buren die geen oplossing vinden. Net als bij corona en hittegolven, is het ook nu weer van belang een beroep te doen op het gemeenschapsgevoel.

Ook verenigingen en lokale bedrijven komen door hoge energierekeningen in problemen. Ook hier kan het district bekijken of ze bijkomend steun kan voorzien.

En kan het district samen met de stad op zijn minst ook het geode voorbeeld geven, door waar mogelijk zelf elektriciteit of gas te besparen? Heeft het college de eigen facturen al eens doorgenomen, en bekeken waar op een zin volle manier kan bespaard worden, zonder aan dienstverlening voor de mensen in te boeten?  Met het uitgespaarde geld kan men dan wellicht andere mensen uit de kou helpen?

In Berchem worden al jaren solidariteitsacties georganiseerd onder de noemer ‘Warm Berchem’. Dit jaar moeten we deze slogan echt letterlijk nemen.

Graag uw reactie?

Bespreking

Antwoord

Dag Johan,

 

Bedankt voor uw vragen en uw bezorgdheid.
De bezorgdheden die je formuleert zijn meer dan terecht.
Ik beantwoord uw vragen in de volgorde zoals je ze stelt:

 

-Ook de Berchemse bevolking wordt hard getroffen door de energiecrisis. Veel mensen kunnen hun energiefactuur niet meer betalen of worden nu koud gepakt doordat de leveranciers ineens hoge voorschotten vragen. Het districtsbestuur kan hierin een eigen bescheiden rol spelen. Het district kan haar burgers informeren. Dat gebeurde bijv. tijdens de coronacrisis en recent deze zomer ook nog n.a.v. de aanhoudende hitte. Rond corona werd een folder verspreid. Rond de hitte werden nuttige tips gegeven op de website van het district. 

 

Uiteraard kunnen we hierover communiceren, graag zelfs. Naar analogie met de coronacrisis kunnen we mensen oproepen om voor elkaar te zorgen en dan vooral op onze sociale mediakanalen Facebook, Instagram en Hoplr maar ook via ons magazine, website en digitale panelen. Maar onze rol zal er voornamelijk in bestaan om toe te leiden naar de diensten bij de stad die over de energie-expertise beschikken: Het ECO-huis en het Energieteam van de stad Antwerpen

 

Alle burgers zijn welkom bij

  • Het Ecohuis: voor factuurnazicht, keuze andere leverancier, advies op maat over besparingen én investeringen aan de woning, energiescan,…  http://ecohuis.antwerpen.be  
  • Het Energieteam: voor wie de factuur niet kan betalen. Alle info op deze pagina

                    - alle vragen over je energie- en waterfactuur

                    - nazicht van je facturen en of je veel verbruikt

                    - bemiddeling met je energieleverancier of Water-link over een afbetalingsplan

                    - hulp om:

    • een nieuwe energieleverancier te zoeken, als je wil veranderen
    • je energie- en watercontract te regelen, als je gaat verhuizen

 

-Als we dit jaar een strenge winter krijgen, komt een groep van Berchemnaars misschien letterlijk en figuurlijk in de kou te staan. Vanuit het bestuursniveau dat het dichtst bij de Berchemnaars staat, is het dan ook goed om te laten voelen dat we deze mensen hun zorg en problemen begrijpen en dat we voorstellen doen om hun probleem aan te pakken en zelf noodmaatregelen treffen. 

Diverse overheden, Vlaanderen, de provincie, de stad, ons stedelijk Energiehuis, maar ook distributienetbeheerder en leveranciers kunnen mensen helpen. 

Misschien is het aan ons district om mensen die door de bomen, het bos niet meer zien, mee wegwijs te maken, hen uitleggen waar ze terecht kunnen als ze hun factuur echt niet meer kunnen ophoesten. Of mensen informeren of ze in aanmerking komen voor een sociaal energietarief of andere tegemoetkomingen. Het is misschien ook nodig om mensen te tonen hoe ze kunnen geholpen worden om alsnog noodzakelijke ingrepen te doen in hun woning om straks geen kou te lijden. Kunnen ze een beroep doen op energie-advies op maat, op energiescans, energiesnoeiers, premies, leningen? 

 

Zeker, Het district kan hierbij een rol spelen door, zoals eerder aangehaald, in haar communicatie de burgers toe te leiden naar het reeds bestaande adviesaanbod. 

Het ECO-huis, het OCMW en het Energieteamhebben de nodige expertise en bieden reeds advies of ondersteuning aan aan burgers die vragen hebben rond hun hoge energiefactuur. Deze informatie als district opnieuw zelf aanbieden, lijkt ons niet wenselijk gezien dit verwarrend kan zijn voor de burger (versnipperd) en gezien we niet de nodige expertise hebben. We leiden best de burger naar de deskundigheid die er reeds is. 


  • Het district kan een eigen folder verspreiden met basis informatie. 

 

We vragen momenteel na of er een stadsbrede folder bestaat/verspreid kan worden. Een folder vanuit het district is niet wenselijk omdat hier al heel snel gedateerde informatie kan instaan, dit een stadsbevoegdheid is en zij vooral expertise van zaken hebben. Zoals gezegd, zullen we maximaal toeleiden op al onze informatiedragers en kan een flyer natuurlijk ook. 

 

-De mensen van het Energiehuis worden overstelpt met vragen. Misschien moeten zij ontlast worden en kan het district in overleg met de stad een soort van eerstelijnswerking opzetten waar mensen direct terecht kunnen, ook zonder een hele digitale aanmeldprocedure. In elk geval kan het district online ook zelf info ter beschikking stellen en doorverwijzen. 

 

Dit is geen districtsbevoegdheid en is bovendien niet haalbaar. Het district heeft hier noch de expertise noch de personele middelen voor. Opnieuw: we kunnen de burgers wel informeren door hen door te sturen naar diensten die wel gericht advies/ondersteuning kunnen geven. 

 

  • Samen met de stad kan het district zoeken naar noodoplossingen voor mensen die echt geen uitweg vinden : kunnen publieke warme plekken aangeboden worden, zoals in de zomer koelteplekken werden voorzien? Kan er opgeroepen worden om voor mekaar te zorgen, problemen te melden van buren die geen oplossing vinden. Net als bij corona en hittegolven, is het ook nu weer van belang een beroep te doen op het gemeenschapsgevoel.

 

Het district kan hier zelf geen initiatieven in nemen gezien de bovenlokale bevoegdheid. Patrimonium (vraag rond warmteplekken) is een bevoegdheid van de stad. Het district heeft zelf geen patrimonium in haar bezit om dergelijke beslissingen te nemen. Er is momenteel wel een oefening bezig bij alle steden en gemeenten om de gemiddelde temperatuur in de gebouwen te laten dalen (initiatief vanuit VVSG).

 

-Ook verenigingen en lokale bedrijven komen door hoge energierekeningen in problemen. Ook hier kan het district bekijken of ze bijkomend steun kan voorzien. 


 Het district bereidt momenteel actie voor om verenigingen te ondersteunen indien ze in problemen komen en dat gecibleerd op jeugdverenigingen.


 -En kan het district samen met de stad op zijn minst ook het goede voorbeeld geven, door waar mogelijk zelf elektriciteit of gas te besparen? Heeft het college de eigen facturen al eens doorgenomen, en bekeken waar op een zin volle manier kan bespaard worden, zonder aan dienstverlening voor de mensen in te boeten? Met het uitgespaarde geld kan men dan wellicht andere mensen uit de kou helpen? 
 

We bekijken hoe we gaan omgaan met de eindejaarsverlichting. In welke mate wij daar gaan op inzetten en of wij in de plaats geen acties kunnen ondernemen in het kader van een warm Berchem. 

 

We bekijken onder andere ook of we de digitale communicatiepanelen ’s nachts kunnen laten uitdoven. 

 

Het lijken allemaal symbolische acties, maar ik vind wel dat wij als overheid- het dichtst bij de burger – die symbolen moeten stellen en het goede voorbeeld moeten geven. 

 

  • In Berchem worden al jaren solidariteitsacties georganiseerd onder de noemer ‘Warm Berchem’. Dit jaar moeten we deze slogan echt letterlijk nemen. 

 

Klopt, we zijn een warm district en we nemen warme acties. We onderzoeken momenteel hoe we in deze uitzonderlijke tijden eens te meer een warm hart kunnen uitdragen naar onze Berchemnaars. 

​ wo 21/09/2022 - 15:29