Terug
Gepubliceerd op 21/09/2022

2022_IP_00187 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: Energiecrisis

districtsraad Berchem
di 20/09/2022 - 20:00 raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Janick Doré, districtsschepen

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_IP_00187 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: Energiecrisis 2022_IP_00187 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: Energiecrisis

Motivering

Indiener(s)

Luc Van de Weyer

Gericht aan

Evi Van der Planken

Tijdstip van indienen

do 15/09/2022 - 14:16

Toelichting

Als fractie sluiten wij ons aan bij de interpellatie van collega Johan Malcorps, 

Wij stellen voor om bv. Een energieloket dagelijks te openen in het districtshuis.

Trouwens de de sociaal,zwakkeren hebben het moeilijkst met de digitalisering

Bespreking

Antwoord

Dag Luc,

 

Bedankt voor uw vraag en uw terechte bezorgdheid.

 

Ik verwijs naar mijn antwoord gegeven op de interpellatie van Johan Malcorps.

 

Wij staan als lokale overheid het dichtste bij de Berchemnaar en kunnen én zullen dus volop inzetten op communicatie en toeleiding naar de diensten die de expertise hebben. Het is in deze moeilijke tijden belangrijk dat wij duidelijk communiceren en geen versnipperde informatie verdelen naar onze Berchemnaars toe. Het is ook essentieel dat de adviezen die gegeven worden correct zijn en juist. Daarom is het belangrijk dat dit georganiseerd wordt op het bestuursniveau waar ook de expertise ligt. Zoniet, zorgen we voor verwarring, onduidelijkheid en onzekerheid. Dat moeten we vermijden. 

 

Zelf een energieloket voorzien ligt niet in de mogelijkheden. Noch naar bevoegdheid, noch naar expertise, noch naar locatie, noch naar personele middelen. 

 

We laten de bovenlokale bevoegdheden bovenlokaal en we zetten de instanties die de kenniscentra zijn in het licht: het Ecohuis, het Energieteam en het OCMW. Zij geven advies of ondersteuning aan burgers die vragen hebben rond hun hoge energiefactuur.

 

Ecohuis

Check zeker de website: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ecohuis-antwerpen/advies

 • Advies en tips op de website
 • Mogelijkheid om een afspraak te maken bij het Ecohuis voor begeleiding
 • Advies op maat om minder energie en water te verbruiken
 • Gratis Energie Advies aan huis (onder bepaalde voorwaarden) waarbij adviseur van de stad aan huis komt om energiebesparende maatregelen te bespreken
 • Mogelijkheid om afspraak te maken bij Energieteam van de stad voor mensen die problemen hebben om energiefactuur te betalen

 

Het Energieteam:

 • alle vragen over je energie- en waterfactuur
 • nazicht van je facturen en of je veel verbruikt
 • bemiddeling met je energieleverancier of Water-link over een afbetalingsplan
 • hulp om:
  • een nieuwe energieleverancier te zoeken, als je wil veranderen
  • je energie- en watercontract te regelen, als je gaat verhuizen

 

OCMW

https://www.antwerpen.be/product/sociale-hulp-in-antwerpen

In een sociaal centrum kan je hulp vragen, bijvoorbeeld:

 • leefloon of andere financiële steun
 • psychologische hulp
 • hulp bij medische kosten
 • hulp als je schulden hebt
 • huurwaarborg, als je die niet zelf kan betalen …
​ wo 21/09/2022 - 15:30