Terug
Gepubliceerd op 21/09/2022

2022_IP_00188 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: STRUIKELSTENEN

districtsraad Berchem
di 20/09/2022 - 20:00 raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Janick Doré, districtsschepen

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_IP_00188 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: STRUIKELSTENEN 2022_IP_00188 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: STRUIKELSTENEN

Motivering

Indiener(s)

Luc Van de Weyer

Gericht aan

Evi Van der Planken

Tijdstip van indienen

do 15/09/2022 - 16:35

Toelichting

Collega’s, ik  begin met het laatste, onze vraag naar het college toe, is om Wim Kennis coördinator van de struikelstenen in Antwerpen uit te nodigen voor de commissie om een uiteenzetting te geven.


Iedereen zal reeds gehoord hebben over de struikelstenen, het is reeds meermaals in het nieuws geweest.


Gunter Demnig geboren Berlijn 1947 is een beeldend kunstenaar en is vooral bekend geworden met met zijn actie STOLPERSTEINE( herinneringstekens voor alle slachtoffers van het nationaalsocialisme). 

1996 en 1997 eerste ( min of meer illegale) Stolpersteine in Berlijn-Kreuzberg. 

2000 De officiële start van het project STOLPERSTEINE, wat nu een merknaam is geworden.


Ondertussen zijn er nu struikelstenen in Duitsland, België, Kroatië, Finland, Frankrijk, Griekenland, Rusland enz.

Het is een visuele herdenking en eerbetoon aan de slachtoffers van het nazisme, het is een symbolische begrafenis van de mensen die verdwenen in de nacht, de duisternis en de crematoria van de kampen.

Het is een aanklacht tegen de extreme onverdraagzaamheid,kenmerkend voor een fascistische en extreemrechtse ideologie.

Het is een internationale verbondenheid van alle slachtoffers.

Het is een herinnering en eerbetoon aan het verzet tegen het fasisme

Het is een verbindend project dat de partijgrenzen overstijgt,en een paar jaar geleden was ik aanwezig bij de steenlegging in de Velodroomstraat en de Lange Leemstraat, ik kan u verzekeren dat dit zeer emotioneel was.

Deze delegatie is nadien zeer hartelijk ontvangen door de districtsburgemeester Evi Van der Plancken.


Ook in de andere districten zoals Merksem, Deurne, Borgerhout was er een goede samenwerking

Het is een SOCIAL ART PROJECT, het is kunst dat verenigt, maar tevens gebeurt dit met de wijk, de buren, nogmaals het is  verbindend.

Bespreking

Antwoord

Beste Luc,

 

Dank voor uw suggestie.

 

Het project van de struikelstenen is ons zeer bekend en bemind.

Wij hebben in Berchem ook struikelstenen liggen voor Berchemse gevels ter herinnering  aan het vreselijke lot van de deportatie van de bewoners die achter die gevels woonden.

Het is zonder meer een mooi én verbindend project waar wij allemaal achterstaan.

Ik denk dat iedereen in deze raad het project wel kent, en als dat niet het geval is, moet u dat zeker googelen.

Toen men deze struikelstenen in Berchem heeft gelegd, hebben wij de delegatie hier in het districtshuis ook met veel plezier én van harte ontvangen.

 

Het project van de struikelstenen begint altijd vanuit een burgerinitiatief, een concreet project dat door de organisatoren wordt uitgewerkt, wordt georganiseerd en wordt bekostigd. Momenteel heb ik geen kennis van het bestaan van een nieuw burgerinitiatief inzake het leggen van nieuwe Berchemse struikelstenen en dus van het bestaan van een concreet dossier.

 

Het lijkt mij belangrijk dat toelichtingen in de commissie voorbehouden worden voor uiteenzettingen die over een concreet dossier gaan dat voorligt of in de nabije toekomst zal worden voorgelegd.

Momenteel is dit niet het geval.

 

We stellen voor dat de districtsburgemeester contact opneemt met Wim Kennis en dat er nav een concreet dossier, met name wanneer er opnieuw struikelstenen worden gelegd door de organisatie, een korte presentatie over de struikelstenen komt in de commissie.   

​ wo 21/09/2022 - 15:30