Terug
Gepubliceerd op 21/09/2022

Besluitenlijst  districtsraad Berchem

di 20/09/2022 - 20:00 raadzaal

 • 1.

  2022_DRBE_00036 - Districtsraad - Notulen districtsraad 21 juni 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DRBE_00049 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1e semester 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 3.

  2022_DRBE_00045 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2022_DRBE_00046 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel. Advies - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 5.

  2022_DRBE_00047 - Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 6.

  2022_DRBE_00043 - District Berchem. Haachtstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DRBE_00044 - District Berchem. Schaffenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DRBE_00050 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_DRBE_00051 - District Berchem. Filip Williotstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_DRBE_00048 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2023. Vaststelling - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 11.

  2022_DRBE_00052 - Adviesraden en inspraak - Verslagen seniorenraad februari, maart en april 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 14.

  2022_IP_00187 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: Energiecrisis

  Behandeld
 • 13.

  2022_IP_00186 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: over mogelijke bijdragen van het districtsbestuur aan oplossingen voor de energiecrisis voor de Berchemnaars

  Behandeld
 • 12.

  2022_MOT_00069 - Voorstel tot motie van raadslid Erkan Ozturk: Uitlenen van herbruikbare bekers aan verenigingen en buurtbewoners

  Niet goedgekeurd
 • 15.

  2022_IP_00188 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: STRUIKELSTENEN

  Behandeld