Terug districtsraad Berchem

Tue 20/09/2022 - 20:00 raadzaal

Openbare zitting

A-punten

District Berchem

secretariaat
openbaar domein

B-punten

District Berchem

openbaar domein
secretariaat
lokaal seniorenbeleid

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties