Terug
Gepubliceerd op 05/01/2023

Besluitenlijst  districtscollege Berchem

ma 19/12/2022 - 17:30 raadzaal

 • 1.

  2022_DCBE_00233 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Addendum - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCBE_00234 - Openbare verlichting. SWPR13317C Forfaitair onderhoud. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DCBE_00235 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Lijst bestelbons. - Goedkeuring

  Goedgekeurd