Terug
Gepubliceerd op 19/10/2022

2022_MOT_00080 - Voorstel tot motie van raadslid Erkan Ozturk: Aanpassing van het Subsidiereglement mantelzorgpremie

districtsraad Berchem
di 18/10/2022 - 20:00 raadzaal
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_MOT_00080 - Voorstel tot motie van raadslid Erkan Ozturk: Aanpassing van het Subsidiereglement mantelzorgpremie 2022_MOT_00080 - Voorstel tot motie van raadslid Erkan Ozturk: Aanpassing van het Subsidiereglement mantelzorgpremie

Motivering

Indiener(s)

Erkan Ozturk

Gericht aan

Buket Karaca

Tijdstip van indienen

do 06/10/2022 - 10:43

Toelichting

Beste Schepen,

De mantelzorgpremie is een 'waarderingsvergoeding' voor de mantelzorger die op regelmatige basis kwaliteitsvolle en menswaardige zorg verleent vanuit een familiale of sociale relatie, aan een hulpbehoevende. Het district waardeert de inzet van elke persoon die een zorgbehoevende uit Berchem helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven.

Door de stijgende inflatie en algemene kosten komen veel mantelzorgers in problemen. Dit wordt veroorzaakt door de effecten van de coronapandemie, de toenemende wereldwijde economische ongelijkheid en de stijgende prijzen door de oorlog in Oekraïne, zo blijkt uit verschillende publicaties.

Hulpbehoevenden hebben ook geen leeftijd. Jong en oud kunnen zorgbehoevend worden. Mantelzorgers die vrijwillig zorgen voor deze hulpbehoevenden moeten extra ondersteund worden.

Sedert januari 2017 werd het reglement aangepast: om in aanmerking te komen voor de waarderingsvergoeding moet de zorgbehoevende de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben vooraleer de aanvraag kan ingediend worden.

Om meer mensen te ondersteunen stel ik graag twee zaken voor:

1. Om de minimumleeftijd om in aanmerking te komen voor een waarderingsvergoeding te verlagen van 60 naar 55. In het District Deurne is de minimumleeftijd 18, in het district Wilrijk 55 jaar.

2. Om de jaarlijkse maximale vergoeding (per zorgbehoevende) te verhogen naar 200 euro per jaar. De maximale vergoeding bedraagt vandaag 150 euro per jaar in ons district. In het district Wilrijk is dit 200 euro per jaar.


Vandaar mijn motie tot aanpassing van het Subsidiereglement mantelzorgpremie voor senioren:

· Artikel 4.

De voorwaarden waaraan de zorgbehoevende dient te voldoen. De zorgbehoevende dient: op de aanvraagdatum ingeschreven te zijn in de registers van het district Berchem; minstens 55 jaar te zijn op de aanvraagdatum en in het natuurlijk thuismilieu te verblijven;

· Artikel 6.

Bedrag van de mantelzorgpremie. Het bedrag van de mantelzorgpremie is jaarlijks variabel maar voor elke mantelzorger hetzelfde en bedraagt maximaal 200,00 Euro per jaar én per zorgbehoevende. De betaling gebeurt bij bankoverschrijving op het in het aanvraagformulier opgegeven bankrekeningnummer van de mantelzorger. Er is geen uitbetaling in cash mogelijk. De mantelzorgpremie kan worden gecumuleerd met de uitkering van de Vlaamse zorgverzekering en andere premies.


Erkan Öztürk

Districtsraadslid voor Groen

Bespreking

Antwoord

Dank voor uw vraag.

Bij de afgelopen budgetwijziging werd de verhoging reeds doorgevoerd. De aanpassing van het reglement is aldus in werking gezet, en ik ben in blijde verwachting van het gunstig advies van de juridische dienst. Normaliter zal deze verhoging geagendeerd worden op de eerstvolgende districtsraad, opdat dit zeker dit jaar nog goedgekeurd kan worden. 

Inzake de eventuele aanpassing van de leeftijdgrens geef ik als bijlage een vergelijkend overzicht mee:

In Berchem is de leeftijdsgrens 60 jaar.  De afgelopen 5 jaar hebben we twee aanvragen moeten weigeren, wegens te jong.

De districten Hoboken en Wilrijk hebben enige tijd geleden de leeftijdsgrens verlaagd van 65 naar 55 (Hoboken) en van 60 naar 55 (Wilrijk).

Dit resulteerde respectievelijk in 6 en 8 aanvragen meer per jaar.

District Deurne heeft geen leeftijdsgrens en heeft het laagste premiebedrag (120 euro), maar wel meer dan het dubbele aantal aanvragen dan in Berchem, voor een totaalbudget van 17.000 euro.

Bovendien gaat het niet over de leeftijd van de aanvrager, maar over die van de zorgbehoevende. Dossier per dossier moet dit nagekeken worden.

We vermoeden dat de aanvragen, bij verlaging van de leeftijdsgrens, niet dramatisch gaan stijgen. Tenslotte moeten de aanvragers ook zorgen voor de nodige medische attesten die de hulpbehoevendheid aantonen. Dat zijn hoofdzakelijk mensen van meer dan 60 jaar.

Maar bij de stijgende levensduurte kunnen we ons echter de vraag stellen of we niet beter het maximumbedrag van de premie hulpmiddelen verhogen i.p.v. de mantelzorgpremie te verhogen én ook de leeftijdsgrens te verlagen.

In Hoboken heeft men zich deze bedenking ook gemaakt en enkel geopteerd voor een leeftijdsverlaging.

Alleszins zal dit bij de volgende budgetwijziging herbekeken worden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

 

​ wo 19/10/2022 - 11:31

Initiatiefrecht

De districtsraad Berchem keurt de volgende motie niet goed:

stemmen VOOR: Luc Van De Weyer, Jan Depover, Ria Vermeulen, Erkan Öztürk,  Arnold Peeters, Evi Cuypers, Yao Issifou, Johan Malcorps      

stemmen TEGEN: Evi Van der Planken, Bruno De Saegher, Ilse Jacques, Jan Poppe, Lieselot Keymis, Janick Doré, Jan Dedecker, Henri Van Herpen, Conny Budts, Buket Karaca, Luc Vanlaerhoven, Willem-Frederik Schiltz, Kris Gysels

ONTHOUDINGEN: Steven Liekens