Terug
Gepubliceerd op 19/10/2022

2022_MOT_00081 - Voorstel tot motie van raadslid Johan Malcorps: MOTIE over het weren van propellervliegtuigen boven Berchem, die vliegen op gelode benzine

districtsraad Berchem
di 18/10/2022 - 20:00 raadzaal
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_MOT_00081 - Voorstel tot motie van raadslid Johan Malcorps: MOTIE over het weren van propellervliegtuigen boven Berchem, die vliegen op gelode benzine 2022_MOT_00081 - Voorstel tot motie van raadslid Johan Malcorps: MOTIE over het weren van propellervliegtuigen boven Berchem, die vliegen op gelode benzine

Motivering

Indiener(s)

Johan Malcorps

Gericht aan

Buket Karaca

Tijdstip van indienen

wo 12/10/2022 - 12:28

Toelichting

Geregeld vliegen boven Berchem propellervliegtuigen die nog vliegen op gelode benzine. Dit kwam opnieuw onder de aandacht omdat BP een aanvraag deed om op de luchthaven van Deurne een bovengrondse tank te mogen plaatsen van 50.000 liter voor de verkoop van 100LL avgas (low lead aviation gasoline) aan bezitters van vliegtuigen met ontploffingsmotoren. Verschillende burgers en het actiecomité Vliegerplein dienden daartegen bezwaar in tijdens het voorbije openbaar onderzoek. 

 

Dit avgas-100LL produceert bij verbranding iets meer dan een halve gram lood per verbruikte liter, die wordt uitgespreid over de omgeving door meestal laagvliegende toestellen. Bij het testen of telkens opnieuw starten van motoren tijdens lessen aan aspirant-piloten komen de loodhoudende emissies rechtstreeks terecht op de aanpalende speelplaats van de nieuwe stedelijke school “Land van Nu” in Deurne en op andere kortbij gelegen locaties waar kinderen spelen en mensen sporten en wonen.

Het is onbegrijpelijk dat de uitstoot van lood door dit type vliegtuigen nog wordt toegelaten boven onze hoofden, en dat terwijl zoveel moeite wordt gedaan in onze stad om de luchtvervuiling te beperken bijv. door de instelling van een lage emissiezone voor wagens.

 

Artikel 1. 

 

De districtsraad van Berchem spreekt haar verwondering uit over het feit dat vliegtuigen die vliegen op gelode benzine boven de stad en boven ons district mogen vliegen.  Terwijl geweten is dat dit zorgt voor een uitstoot van lood in de omgeving. 

 

Artikel 2.

 

De districtsraad vraagt het stadscollege en de Vlaamse regering om de nodige maatregelen te treffen om dergelijke vervuilende vliegtuigen voortaan te weren en het vergunningenbeleid daarop af te stemmen. 

Bespreking

Antwoord

Bedankt voor uw motie.

Uiteraard weet u dat dit onze bevoegdheid niet is. Naar goede gewoonte probeer ik – desondanks - toch een antwoord te verstrekken met inhoudelijke antwoordelementen. Maar u begrijpt dat wij bij elke bovenlokale vraag die wij toch lokaal proberen te beantwoorden, dat er een heel lokaal team bezig is met bovenlokale thema’s in plaats van met lokale thema’s. De vraag die wij ons ook moeten stellen in huidige conjunctuur waarbij personeel vinden niet evident is, of wij lokaal personeel daarmee extra moeten belasten. Mogelijks is het dus efficienter om bovenlokale thema’s bovenlokaal te bevragen. 

Dit gezegd zijnde,

De ongerustheid over de verspreiding over Deurne en een deel van Berchem van lood afkomstig uit de benzine van propellervliegtuigen die laag over de wijken vliegen, heeft ons nog niet bereikt in Berchem. Niet via Klm, niet via mail. 

 Ik heb ook contact opgenomen met Deurne, vermits u spreekt over de ongerustheid uitgaande van een school in Deurne. Maar ook bij het district Deurne speelt deze kwestie niet. Er kwam geen ongerustheid over binnen, noch via mail, noch via klm. Ook heeft het district Deurne geen initiatiefrecht hierover ontvangen. 

Ik heb weet van een reportage van ATV en GVA waarbij vliegtuigen in beeld worden gebracht als zijnde de vliegtuigen die lood verspreiden. Maar dan heb ik ook kennis gekregen van een buur communiqué van SKYWINGS dat stelt dat de in beeld gebrachte vliegtuigen vliegen op kerosine, zonder lood dus. Men spreekt elkaar hier tegen. Ik geef de communiqué hieronder mee:

 “Beste buurtbewoners van Antwerp Airport,

We zagen de reportage die ATV gemaakt heeft (en ook gepubliceerd werd door Gazet van Antwerpen) over de onrust die er heerst over de impact van sportvliegtuigjes die loodhoudende brandstof gebruiken.

Daarin waren we verbaasd om beelden te zien van onze eigen opleidingsvliegtuigen, die geen loodhoudende brandstof gebruiken.

Daarom stellen we ons graag even voor, zodat we dit misverstand kunnen rechtzetten:

Wij zijn Skywings Flight Training, een opleidingscentrum uitsluitend voor beroepspiloten op de luchthaven van Antwerpen. Wij leiden de mensen op die je veilig naar je vakantiebestemming zullen brengen of 's nachts de pakketjes die jullie online bestellen vanuit gans Europa naar België vliegen.

We doen dat met uiterste zorg en bewustzijn voor onze impact op uitstoot- en geluidsvlak, omdat we weten dat de luchthaven gelegen is in druk bevolkt gebied.

Onze vliegtuigjes (dat waren al diegene die ATV zo mooi in beeld bracht), zijn van de modernste types en hebben zuinige motoren die draaien op JET-A1 Brandstof (ook wel kerosine genoemd). Als je dat even Google’t, ontdek je snel de chemische samenstelling daarvan en zie je ook dat daar geen lood in zit.

We vinden het heel belangrijk om in harmonie met onze buurtbewoners samen te leven en ze juist te informeren over onze impact. Daarnaast is de luchtvaart snel aan het evolueren richting emissie-vrij en zullen wij ook blijven innoveren.

Maar we begrijpen jullie ongerustheid, en nodigen dan ook graag een delegatie van ongeruste ouders uit om wat meer uitleg te geven bij wat we doen, in onze campus zelf. Mail ons gerust (pieter@skywings.be) of contacteer ons via DM om een afspraak in te plannen.

Een goede verstandhouding start met dialoog, begrip en de juiste informatie.

Met vriendelijke groeten,

De eigenaars van Skywings.”

Als ik het goed begrijp, gaat de ongerustheid voornamelijk uit van het actiecomité Vliegerplein dat ijvert om de luchthaven weg te krijgen. 

Men heeft blijkbaar een bezwaar ingediend betreffende deze materie. Dat zal beoordeeld worden op de plek waar het beoordeeld moet worden. Het lijkt me niet aan ons om momenteel initiatief te nemen en op die manier tussen te komen in een procedure. 

​ wo 19/10/2022 - 13:10

Initiatiefrecht

De districtsraad Berchem keurt de motie niet goed met:

stemmen VOOR:  Luc Van De Weyer, Jan Depover, Ria Vermeulen, Erkan Öztürk,  Arnold Peeters, Evi Cuypers, Yao Issifou, Johan Malcorps       

stemmen TEGEN:   Evi Van der Planken, Bruno De Saegher, Ilse Jacques, Jan Poppe, Lieselot Keymis, Janick Doré, Jan Dedecker, Henri Van Herpen, Conny Budts, Buket Karaca, Luc Vanlaerhoven, Willem-Frederik Schiltz, Kris Gysels, Steven Liekens