Terug
Gepubliceerd op 19/10/2022

2022_IP_00217 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: Besparingen

districtsraad Berchem
di 18/10/2022 - 20:00 raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_IP_00217 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: Besparingen 2022_IP_00217 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: Besparingen

Motivering

Indiener(s)

Luc Van de Weyer

Gericht aan

Evi Van der Planken

Tijdstip van indienen

do 13/10/2022 - 23:19

Toelichting

Collega’s 


Het stadsbestuur legt een besparing op aan de districten van  5% op exploitatie en niet-indexering op investeringen, wat eigenlijk neerkomt op 10% besparing. 


Daarnaast bespaart de stad op personeel en op dienstverlening. Culturele organisaties en jeugdwerkers betalen de prijs voor dit kille boekhoudersbestuur. Weeral is het personeel de grootste besparingspost men gaat collega’s die ziek zijn of met pensioen gaan, minder snel vervangen. 


Dat het stadsbestuur zegt dat er geen belastingverhoging komt, is een typische truuk van de foor. Enkele centiemen meer voor de vuilniszak, enkele euro’s meer voor een zwembeurt en een tiental euro’s voor een parkeerverbodsbord. Dat lijkt misschien weinig, maar die kleine bedragen tellen serieus op, zeker naast de stijgende energiefactuur en de maandelijkse huur. De burgers worden extra pestbelastingen opgedrongen. Dat dat niemand gaat pijn doen, is te gek voor woorden. 

Uiteraard gaat dit een repercussie hebben op de districten.Voor ons zijn er alternatieven voor deze besparingen. Men kan bij de Vlaamse regering de volledige indexatie van de stedelijke subsieides vragen, zoals oa. het gemeentefonds. We kunnen met de kam door de prestigeprojecten...


Mondelinge vraag: welke invloed gaan die besparingen hebben voor het district Berchem?

  • Hoe gaat u 5% besparen op exploitatie? Welke initiatieven/projecten zullen er geen/minder middelen krijgen? Wat betekent dit voor het districtspresoneel? 
  • De investeringen worden niet geïndexeerd? Nochtans stijgen de bouwkosten wel? Zijn er investeringen die hiet zullen gebeuren hierdoor of worden opgeschoven?
  • Wat met de jeugdwerking?
  • Wat met de dienstverlening naar de burger in het algemeen?
  • Vindt u het een slimme zaak dat dit stadsbestuur bespaard op het bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen staat?

Bespreking

Antwoord

Bedankt voor uw interpellatie.

Uw uiteenzetting en visie over de oefening die de stad gemaakt heeft, laat ik voor u. Wij zijn niet het gremium die de in’s en out’s van de stadsbegroting zullen bespreken.

 Ik antwoord u wel graag op uw concrete vragen,

°met name zijn wij doende een besparingsronde te doen op exploitatie, niet op investering. Wij zullen zowel voor 23, 24 en 25 jaarlijks een kleine 50.000 EUR op exploitatie moeten vinden. Het resultaat van deze besprekingen zullen wij in november bespreken ter gelegenheid van de begrotingscommissie en -raad. Momenteel lijken de gesprekken de goed kant op te gaan, maar ze zijn nog niet definitief afgeklopt, dus bespreek ik ze liever niet.

° Voor het districtspersoneel heeft deze districtsbesparingsronde weinig gevolgen. Er wordt niet bespaard op districtspersoneel. Er komt enkel een wervingsstop voor profielen op A-niveau. Aandachtspunt voor ons allen is wel dat wij ons nu al beperkt districtspersoneel niet elke keer extra belasten met zaken en opzoekingen die niet tot onze bevoegdheid behoren.

° de impact van de inflatie op de investeringen, zullen wij bespreken tijdens de begrotingsgesprekken. De verschuivingen die er zijn, kunnen dan in beeld gebracht worden.

° er verandert niets aan de investeringsdotatie aan de districten. We besparen enkel op exploitatie.

°  de jeugdwerking blijft gegarandeerd.

° Er kan nu nog niet ingeschat worden wat de effecten van de besparingen bij de stad zullen zijn op de dienstverlening van de burger. Het is wat mij betreft te vroeg om daar een zicht op te krijgen.

° ik had natuurlijk liever gehad dat de stad niet op de districten had bespaard. Dat lijkt me logisch. Anderzijds, moeten de districten ook een inspanning doen als alle bedrijven van de stad ook een inspanning moeten doen. Zijn wij hier blij mee: nee. Is deze besparingsronde voor ons haalbaar: ja. We moeten hier solidair zijn.   

​ wo 19/10/2022 - 11:52