Terug
Gepubliceerd op 19/10/2022

2022_DRBE_00059 - District Berchem. Vraag vanuit districtsraad. - Motivatie afvoering ontwerpbesluiten - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 18/10/2022 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_DRBE_00059 - District Berchem. Vraag vanuit districtsraad. - Motivatie afvoering ontwerpbesluiten - Goedkeuring 2022_DRBE_00059 - District Berchem. Vraag vanuit districtsraad. - Motivatie afvoering ontwerpbesluiten - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 17 juni 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen (jaarnummer 4884) de principebeslissing goed die een actualisatie en wijzigingen in het parkeerbeleid voorstelt. Om deze wijzigingen concreet uit te voeren, was er een aanpassing nodig van de besluitvorming rond beperkte parkeertijd en parkeerzonering. Aangezien de aanpassingen enkel betrekking had op de districten Antwerpen, Berchem en Borgerhout, werden deze twee besluiten enkel aan de betrokken districten ter advies voorgelegd. De wijzigingen werden op 3 oktober 2022 ingevoerd en werden dus geagendeerd op de districtsraden van september, zodanig dat de besluiten tezamen met het advies van de districten geagendeerd konden worden op het college van burgemeester en schepenen van 30 september 2022.

 

Het betreft de ontwerpbesluiten met als onderwerp ‘Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel’ en ‘Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend verkeersreglement’.

 

Groot was echter de verbazing dat de communicatie omtrent het nieuwe parkeerbeleid aan de bewoners van Berchem gebeurde voor de beslissing van de districtsraad van Berchem van 20 september 2022, namelijk de week ervoor.

Argumentatie

De beslissing van de districtsraad is in deze zin helemaal overbodig, gezien de uitrol toch al gebeurde. De districtsraad wenst zich dan ook liever afzijdig te houden in dit goedkeuringsproces. Het respect van de Stad naar de districten, hun bevoegdheden en middelen is iets waar continue op moet gewerkt en op gewaakt worden. Dit respect moet wederzijds zijn.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om zich in eerder genoemde ontwerpbesluiten afzijdig te houden, vermits de stad de beslissing toch al uitvoerde en het advies van het district de facto onnodig werd. Het heeft immers geen zin om beleid dat op het terrein al uitgerold werd nog post factum goed te keuren. De districtsraad zal dan ook beslissen om de twee eerder genoemde ontwerpbesluiten af te voeren. 

Artikel 2

De districtsraad vraagt aan de stad om de bevoegdheden van de districten hier voortaan in te respecteren.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 2022_DRBE_00046.pdf
  • 2022_DRBE_00047.pdf