Terug
Gepubliceerd op 19/10/2022

Besluitenlijst  districtsraad Berchem

di 18/10/2022 - 20:00 raadzaal

 • HD 1.

  2022_DRBE_00059 - District Berchem. Vraag vanuit districtsraad. - Motivatie afvoering ontwerpbesluiten - Goedkeuring

  Aanvaard
 • 1.

  2022_DRBE_00037 - Districtsraad - Notulen districtsraad 20 september 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2022_DRBE_00059 - District Berchem. Vraag vanuit districtsraad. - Motivatie afvoering ontwerpbesluiten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DRBE_00046 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel. Advies - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 3.

  2022_DRBE_00047 - Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 4.

  2022_DRBE_00056 - District Berchem. Pretoriastraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DRBE_00053 - District Berchem. Koninklijkelaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DRBE_00055 - District Berchem. Uitbreidingstraat (deels gewest) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DRBE_00054 - District Berchem. Wapenstilstandlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DRBE_00057 - District Berchem. Tramplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_MOT_00080 - Voorstel tot motie van raadslid Erkan Ozturk: Aanpassing van het Subsidiereglement mantelzorgpremie

  Niet goedgekeurd
 • 10.

  2022_MOT_00081 - Voorstel tot motie van raadslid Johan Malcorps: MOTIE over het weren van propellervliegtuigen boven Berchem, die vliegen op gelode benzine

  Niet goedgekeurd
 • 11.

  2022_MOT_00082 - Voorstel tot motie van raadslid Johan Malcorps: Voorstel van motie over de tram tussen Berchem en Eksterlaar en de dienstverlening van de Lijn

  Niet goedgekeurd
 • 14.

  2022_IP_00217 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: Besparingen

  Behandeld