Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

Notulen  districtsraad Berchem

di 18/10/2022 - 20:00 raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad

Agendapunten

HD 1.

2022_DRBE_00059 - District Berchem. Vraag vanuit districtsraad. - Motivatie afvoering ontwerpbesluiten - Goedkeuring

Aanvaard

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
HD 1.

2022_DRBE_00059 - District Berchem. Vraag vanuit districtsraad. - Motivatie afvoering ontwerpbesluiten - Goedkeuring

2022_DRBE_00059 - District Berchem. Vraag vanuit districtsraad. - Motivatie afvoering ontwerpbesluiten - Goedkeuring
1.

2022_DRBE_00037 - Districtsraad - Notulen districtsraad 20 september 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
1.

2022_DRBE_00037 - Districtsraad - Notulen districtsraad 20 september 2022 - Goedkeuring

2022_DRBE_00037 - Districtsraad - Notulen districtsraad 20 september 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 20 september 2022.
Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.
Juridische grond
Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 20 september 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
HD 1.

2022_DRBE_00059 - District Berchem. Vraag vanuit districtsraad. - Motivatie afvoering ontwerpbesluiten - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
HD 1.

2022_DRBE_00059 - District Berchem. Vraag vanuit districtsraad. - Motivatie afvoering ontwerpbesluiten - Goedkeuring

2022_DRBE_00059 - District Berchem. Vraag vanuit districtsraad. - Motivatie afvoering ontwerpbesluiten - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 17 juni 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen (jaarnummer 4884) de principebeslissing goed die een actualisatie en wijzigingen in het parkeerbeleid voorstelt. Om deze wijzigingen concreet uit te voeren, was er een aanpassing nodig van de besluitvorming rond beperkte parkeertijd en parkeerzonering. Aangezien de aanpassingen enkel betrekking had op de districten Antwerpen, Berchem en Borgerhout, werden deze twee besluiten enkel aan de betrokken districten ter advies voorgelegd. De wijzigingen werden op 3 oktober 2022 ingevoerd en werden dus geagendeerd op de districtsraden van september, zodanig dat de besluiten tezamen met het advies van de districten geagendeerd konden worden op het college van burgemeester en schepenen van 30 september 2022.

 

Het betreft de ontwerpbesluiten met als onderwerp ‘Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel’ en ‘Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend verkeersreglement’.

 

Groot was echter de verbazing dat de communicatie omtrent het nieuwe parkeerbeleid aan de bewoners van Berchem gebeurde voor de beslissing van de districtsraad van Berchem van 20 september 2022, namelijk de week ervoor.

Argumentatie

De beslissing van de districtsraad is in deze zin helemaal overbodig, gezien de uitrol toch al gebeurde. De districtsraad wenst zich dan ook liever afzijdig te houden in dit goedkeuringsproces. Het respect van de Stad naar de districten, hun bevoegdheden en middelen is iets waar continue op moet gewerkt en op gewaakt worden. Dit respect moet wederzijds zijn.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om zich in eerder genoemde ontwerpbesluiten afzijdig te houden, vermits de stad de beslissing toch al uitvoerde en het advies van het district de facto onnodig werd. Het heeft immers geen zin om beleid dat op het terrein al uitgerold werd nog post factum goed te keuren. De districtsraad zal dan ook beslissen om de twee eerder genoemde ontwerpbesluiten af te voeren. 

Artikel 2

De districtsraad vraagt aan de stad om de bevoegdheden van de districten hier voortaan in te respecteren.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_DRBE_00046 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel. Advies - Goedkeuring

Afgevoerd
3.

2022_DRBE_00047 - Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Afgevoerd
4.

2022_DRBE_00056 - District Berchem. Pretoriastraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
4.

2022_DRBE_00056 - District Berchem. Pretoriastraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00056 - District Berchem. Pretoriastraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Pretoriastraat in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 1 april 2016 (jaarnummer 2827);  
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Zurenborg";  
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
De Pretoriastraat maakt deel uit van de rode loper fietsstraten die van Singel tot Mediaplein loopt en werd in deze functie recent heraangelegd. De straat werd uitgevoerd in een rode asfalt. Er werd bovendien een overrijdbare middenstrook aangebracht, die de straat visueel opdeelt in twee rijlopers. Ook werden er verkeersplateaus aangelegd ter hoogte van de Velodroomstraat en de Krugerstraat. Het aanvullend verkeersreglement, dat niet langer voldoet aan de huidige verkeerssituatie, wordt dan ook geactualiseerd.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • de straat werd gedeeltelijk ingericht als fietsstraat. Motorvoertuigen hebben toegang tot de fietsstraat. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. Een gevolg hiervan is dat de fietsstraat ook een voorrangsweg wordt (artikel 1);
 • de verplichting wordt opgelegd rechts te rijden:
  - ter hoogte van het kruispunt met het Tramplein;
  - ter hoogte van de Uitbreidingstraat met uitzondering van bussen (artikel 2);
 • een verplicht fietspad wordt aangelegd op eigen bedding langs de oneven zijde van de Uitbreidingstraat tot tegenover het nummer 74 (artikel 3);
 • een fietspad, dat de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B eveneens moeten volgen, wordt aangelegd langs de even zijde van het nummer 88 tot de Uitbreidingstraat  (artikel 4);
 • het parkeerverbod aan oneven zijde wordt aangepast (artikel 5);
 • de parkeerplaats voor personen met een handicap wordt verplaatst (artikel 6 en 10).
  Door de infrastructurele verandering werd er gekozen om de parkeerplaats voor personen met een handicap één parkeerplaats op te schuiven; 
 • de straat wordt gedeeltelijk ingericht als fietsstraat (artikel 7);
  De aansluiting van beide fietspaden in de Pretoriastraat op de Uitbreidingstraat impliceert dat:
  - de fietsstraat aan de oneven zijde begint ter hoogte van tegenover het nummer 74 en eindigt aan het Tramplein;
  - de fietsstraat aan de even zijde begint aan het Tramplein en eindigt ter hoogte van het nummer 86.
 • een stopstreep wordt gemarkeerd voor de verkeerslichten aan het kruispunt met de Uitbreidingstraat (artikel 8).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 9 september 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Pretoriastraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 1 april 2016 (jaarnummer 2827).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2022_DRBE_00053 - District Berchem. Koninklijkelaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
5.

2022_DRBE_00053 - District Berchem. Koninklijkelaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00053 - District Berchem. Koninklijkelaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Koninklijkelaan in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 15 februari 2019 (jaarnummer 1395);
 • maakt deel uit van de goedgekeurde zones 30, gekend als "Omgeving Lodewijk Gerritslaan", "Omgeving Floraliënlaan" en "Omgeving Middelheim";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Op het einde van de ventweg ter hoogte van het nummer 1 wordt veelvuldig geparkeerd. Dit verspert de toegang tot de garages van het wooncomplex, maakt dat er moeilijk gekeerd kan worden en leidt tot onveilige situaties. Na onderzoek, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) dan ook voor om een parkeerverbod in te voeren.
Uit verder onderzoek ter plaatse bleek tevens dat het huidige aanvullend verkeersreglement niet overeenstemt met de reële toestand.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • een parkeerverbod op de ventweg ter hoogte van het nummer 1 wordt ingevoerd (artikel 8). Zo wordt een veilige uitrit van garages gewaarborgd alsook de doorgang inzake veiligheid;
 • het artikel betreffende de markering van de denkbeeldige rand van de rijbaan wordt verwijderd uit het reglement.
  Na gedeeltelijke heraanleg van de fietspaden is dit niet meer van toepassing.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd. Dit parkeerverbod voorkomt foutparkeren van voertuigen en garandeert een vlotte en veilige doorstroom van voertuigen.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 5 september 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Koninklijkelaan in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 15 februari 2019 (jaarnummer 1395).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2022_DRBE_00055 - District Berchem. Uitbreidingstraat (deels gewest) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
6.

2022_DRBE_00055 - District Berchem. Uitbreidingstraat (deels gewest) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00055 - District Berchem. Uitbreidingstraat (deels gewest) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Uitbreidingstraat in het district Berchem:
 • behoort deels tot het beheer van de stad Antwerpen, namelijk het deel tussen de Kemmelbergstraat en de Vlijtstraat;  
 • is deels een gewestweg waarvan de verkeerssignalisatie, uitgezonderd het parkeren, geregeld wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, namelijk het deel tussen de Generaal Lemanstraat en de Kemmelbergstraat;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 8 april 2022 (jaarnummer 2906);
 • maakt deel uit van goedgekeurde zones 30, gekend als "Omgeving Boomgaardstraat" en "Zurenborg";   
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart; 
 • is opgenomen in een proefopstelling die goedgekeurd werd door het college op 27 augustus 2021 (jaarnummer 6957);
 • is opgenomen in een proefopstelling die goedgekeurd werd door het college op 24 december 2021 (jaarnummer 10435). 

Het college keurde in zitting van 27 augustus 2021 (jaarnummer 6957) de proefopstelling goed, waarbij maatregelen werden genomen, waardoor bestemmingsverkeer voor het AXA-gebouw niet meer door de woonstraten kan rijden. Deze proefopstelling werd op 11 mei 2022 positief geëvalueerd door het district Berchem, de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) en de verkeerspolitie. Deze proefopstelling wordt nu bestendigd
Op 29 juni 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Uitbreidingstraat om een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap in te richten in de nabijheid van de woning.
Uit nazicht ter plaatse blijkt tevens dat het huidige aanvullend verkeersreglement niet overeenstemt met de reële toestand.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • het verbod wordt opgelegd te keren van het nummer 246 tot het kruispunt met de Grotesteenweg (artikel 5);
 • de verplichting wordt opgelegd links te rijden, ter hoogte van de parkeergarage-uitgang van het nummer 214 (artikel 6);
 • een fietspad, uitgezonderd voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B, wordt aangelegd (artikel 7);
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 310 (artikel 13);
 • de rijbaan wordt opgedeeld in rijstroken in het gedeelte vanaf het nummer 240 tot het nummer 246a (artikel 17).
De parkeerbalans neemt af met vijf parkeerplaatsen. Door het opdelen van de rijbaan werden de vijf parkeerplaatsen voor het AXA-gebouw gesupprimeerd. De verkeersveiligheid in de woonwijk en aan de school werd echter aanzienlijk verhoogd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 9 september 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Uitbreidingstraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 8 april 2022 (jaarnummer 2906).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2022_DRBE_00054 - District Berchem. Wapenstilstandlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
7.

2022_DRBE_00054 - District Berchem. Wapenstilstandlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00054 - District Berchem. Wapenstilstandlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Wapenstilstandlaan in het district Berchem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 3 april 2015 (jaarnummer 2864);  
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Berchemlei";  
 • is opgenomen in een besluit dat goedgekeurd werd door het college op 29 juni 2018 (jaarnummer 6129) waarin de uitvoering van snelle en tijdelijke verkeersmaatregelen werd gegund;
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

Het college keurde op 19 juli 2019 (jaarnummer 5707) de principenota in verband met de speed pedelecs goed. Dit wordt nu uitgevoerd.

Het kruispunt Wapenstilstandlaan, Potvlietlaan en Jupiterstraat stond op de lijst met zwarte punten in de verkeersveiligheidsaudit 2015. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelde een ontwerp op met enkele tijdelijke verkeersmaatregelen. In de uitvoering werd het kruisingsvlak compacter gemaakt en tevens verkleind. De oversteeklengten werden ingekort door uitstulpingen (door middel van markeringen en plooibakens). Door het uitbuigen van het fietspad aan het kruispunt met de Potvlietlaan en de Jupiterstraat kwamen ook de fietsers beter in beeld. Op 11 februari 2022 werden deze maatregelen positief geëvalueerd door de werkgroep 'quick-wins verkeersveiligheid' en de opstelling wordt nu bestendigd.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • de signalisatie op de fietspaden wordt aangepast conform de principenota voor speed pedelecs (artikel 2);
  De verkeersborden D9 worden vervangen door D7 (fietspad) en worden voorzien van een onderbord M7 (bromfietsers klasse B verboden);
 • verdrijvingsvakken werden gemarkeerd aan het kruispunt met de Potvlietlaan en Jupiterstraat (artikel 6).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 5 september 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Wapenstilstandlaan in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 3 april 2015 (jaarnummer 2864).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2022_DRBE_00057 - District Berchem. Tramplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
8.

2022_DRBE_00057 - District Berchem. Tramplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00057 - District Berchem. Tramplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
Het Tramplein in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad in zitting van van 24 september 2012 (jaarnummer 844);     
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Zurenborg";  
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Het Tramplein werd recent heraangelegd. Het aanvullend verkeersreglement, dat niet langer voldoet aan de huidige verkeerssituatie, wordt dan ook geactualiseerd.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • oversteekplaatsen worden opgenomen in het reglement (artikel 6).
  Om op een veilige manier het plein en de tramhaltes op het plein te bereiken, werden er twee bijkomende oversteekplaatsen gecreëerd.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 27 september 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor het Tramplein in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 september 2012 (jaarnummer 844).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
9.

2022_MOT_00080 - Voorstel tot motie van raadslid Erkan Ozturk: Aanpassing van het Subsidiereglement mantelzorgpremie

Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
9.

2022_MOT_00080 - Voorstel tot motie van raadslid Erkan Ozturk: Aanpassing van het Subsidiereglement mantelzorgpremie

2022_MOT_00080 - Voorstel tot motie van raadslid Erkan Ozturk: Aanpassing van het Subsidiereglement mantelzorgpremie
Indiener(s)
Erkan Ozturk
Gericht aan
Buket Karaca
Tijdstip van indienen
do 06/10/2022 - 10:43
Toelichting

Beste Schepen,

De mantelzorgpremie is een 'waarderingsvergoeding' voor de mantelzorger die op regelmatige basis kwaliteitsvolle en menswaardige zorg verleent vanuit een familiale of sociale relatie, aan een hulpbehoevende. Het district waardeert de inzet van elke persoon die een zorgbehoevende uit Berchem helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven.

Door de stijgende inflatie en algemene kosten komen veel mantelzorgers in problemen. Dit wordt veroorzaakt door de effecten van de coronapandemie, de toenemende wereldwijde economische ongelijkheid en de stijgende prijzen door de oorlog in Oekraïne, zo blijkt uit verschillende publicaties.

Hulpbehoevenden hebben ook geen leeftijd. Jong en oud kunnen zorgbehoevend worden. Mantelzorgers die vrijwillig zorgen voor deze hulpbehoevenden moeten extra ondersteund worden.

Sedert januari 2017 werd het reglement aangepast: om in aanmerking te komen voor de waarderingsvergoeding moet de zorgbehoevende de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben vooraleer de aanvraag kan ingediend worden.

Om meer mensen te ondersteunen stel ik graag twee zaken voor:

1. Om de minimumleeftijd om in aanmerking te komen voor een waarderingsvergoeding te verlagen van 60 naar 55. In het District Deurne is de minimumleeftijd 18, in het district Wilrijk 55 jaar.

2. Om de jaarlijkse maximale vergoeding (per zorgbehoevende) te verhogen naar 200 euro per jaar. De maximale vergoeding bedraagt vandaag 150 euro per jaar in ons district. In het district Wilrijk is dit 200 euro per jaar.


Vandaar mijn motie tot aanpassing van het Subsidiereglement mantelzorgpremie voor senioren:

· Artikel 4.

De voorwaarden waaraan de zorgbehoevende dient te voldoen. De zorgbehoevende dient: op de aanvraagdatum ingeschreven te zijn in de registers van het district Berchem; minstens 55 jaar te zijn op de aanvraagdatum en in het natuurlijk thuismilieu te verblijven;

· Artikel 6.

Bedrag van de mantelzorgpremie. Het bedrag van de mantelzorgpremie is jaarlijks variabel maar voor elke mantelzorger hetzelfde en bedraagt maximaal 200,00 Euro per jaar én per zorgbehoevende. De betaling gebeurt bij bankoverschrijving op het in het aanvraagformulier opgegeven bankrekeningnummer van de mantelzorger. Er is geen uitbetaling in cash mogelijk. De mantelzorgpremie kan worden gecumuleerd met de uitkering van de Vlaamse zorgverzekering en andere premies.


Erkan Öztürk

Districtsraadslid voor Groen

Bespreking
Antwoord

Dank voor uw vraag.

Bij de afgelopen budgetwijziging werd de verhoging reeds doorgevoerd. De aanpassing van het reglement is aldus in werking gezet, en ik ben in blijde verwachting van het gunstig advies van de juridische dienst. Normaliter zal deze verhoging geagendeerd worden op de eerstvolgende districtsraad, opdat dit zeker dit jaar nog goedgekeurd kan worden. 

Inzake de eventuele aanpassing van de leeftijdgrens geef ik als bijlage een vergelijkend overzicht mee:

In Berchem is de leeftijdsgrens 60 jaar.  De afgelopen 5 jaar hebben we twee aanvragen moeten weigeren, wegens te jong.

De districten Hoboken en Wilrijk hebben enige tijd geleden de leeftijdsgrens verlaagd van 65 naar 55 (Hoboken) en van 60 naar 55 (Wilrijk).

Dit resulteerde respectievelijk in 6 en 8 aanvragen meer per jaar.

District Deurne heeft geen leeftijdsgrens en heeft het laagste premiebedrag (120 euro), maar wel meer dan het dubbele aantal aanvragen dan in Berchem, voor een totaalbudget van 17.000 euro.

Bovendien gaat het niet over de leeftijd van de aanvrager, maar over die van de zorgbehoevende. Dossier per dossier moet dit nagekeken worden.

We vermoeden dat de aanvragen, bij verlaging van de leeftijdsgrens, niet dramatisch gaan stijgen. Tenslotte moeten de aanvragers ook zorgen voor de nodige medische attesten die de hulpbehoevendheid aantonen. Dat zijn hoofdzakelijk mensen van meer dan 60 jaar.

Maar bij de stijgende levensduurte kunnen we ons echter de vraag stellen of we niet beter het maximumbedrag van de premie hulpmiddelen verhogen i.p.v. de mantelzorgpremie te verhogen én ook de leeftijdsgrens te verlagen.

In Hoboken heeft men zich deze bedenking ook gemaakt en enkel geopteerd voor een leeftijdsverlaging.

Alleszins zal dit bij de volgende budgetwijziging herbekeken worden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

 

wo 19/10/2022 - 11:31

Initiatiefrecht

De districtsraad Berchem keurt de volgende motie niet goed:

stemmen VOOR: Luc Van De Weyer, Jan Depover, Ria Vermeulen, Erkan Öztürk,  Arnold Peeters, Evi Cuypers, Yao Issifou, Johan Malcorps      

stemmen TEGEN: Evi Van der Planken, Bruno De Saegher, Ilse Jacques, Jan Poppe, Lieselot Keymis, Janick Doré, Jan Dedecker, Henri Van Herpen, Conny Budts, Buket Karaca, Luc Vanlaerhoven, Willem-Frederik Schiltz, Kris Gysels

ONTHOUDINGEN: Steven Liekens    10.

2022_MOT_00081 - Voorstel tot motie van raadslid Johan Malcorps: MOTIE over het weren van propellervliegtuigen boven Berchem, die vliegen op gelode benzine

Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
10.

2022_MOT_00081 - Voorstel tot motie van raadslid Johan Malcorps: MOTIE over het weren van propellervliegtuigen boven Berchem, die vliegen op gelode benzine

2022_MOT_00081 - Voorstel tot motie van raadslid Johan Malcorps: MOTIE over het weren van propellervliegtuigen boven Berchem, die vliegen op gelode benzine
Indiener(s)
Johan Malcorps
Gericht aan
Buket Karaca
Tijdstip van indienen
wo 12/10/2022 - 12:28
Toelichting

Geregeld vliegen boven Berchem propellervliegtuigen die nog vliegen op gelode benzine. Dit kwam opnieuw onder de aandacht omdat BP een aanvraag deed om op de luchthaven van Deurne een bovengrondse tank te mogen plaatsen van 50.000 liter voor de verkoop van 100LL avgas (low lead aviation gasoline) aan bezitters van vliegtuigen met ontploffingsmotoren. Verschillende burgers en het actiecomité Vliegerplein dienden daartegen bezwaar in tijdens het voorbije openbaar onderzoek. 

 

Dit avgas-100LL produceert bij verbranding iets meer dan een halve gram lood per verbruikte liter, die wordt uitgespreid over de omgeving door meestal laagvliegende toestellen. Bij het testen of telkens opnieuw starten van motoren tijdens lessen aan aspirant-piloten komen de loodhoudende emissies rechtstreeks terecht op de aanpalende speelplaats van de nieuwe stedelijke school “Land van Nu” in Deurne en op andere kortbij gelegen locaties waar kinderen spelen en mensen sporten en wonen.

Het is onbegrijpelijk dat de uitstoot van lood door dit type vliegtuigen nog wordt toegelaten boven onze hoofden, en dat terwijl zoveel moeite wordt gedaan in onze stad om de luchtvervuiling te beperken bijv. door de instelling van een lage emissiezone voor wagens.

 

Artikel 1. 

 

De districtsraad van Berchem spreekt haar verwondering uit over het feit dat vliegtuigen die vliegen op gelode benzine boven de stad en boven ons district mogen vliegen.  Terwijl geweten is dat dit zorgt voor een uitstoot van lood in de omgeving. 

 

Artikel 2.

 

De districtsraad vraagt het stadscollege en de Vlaamse regering om de nodige maatregelen te treffen om dergelijke vervuilende vliegtuigen voortaan te weren en het vergunningenbeleid daarop af te stemmen. 
Bespreking
Antwoord

Bedankt voor uw motie.

Uiteraard weet u dat dit onze bevoegdheid niet is. Naar goede gewoonte probeer ik – desondanks - toch een antwoord te verstrekken met inhoudelijke antwoordelementen. Maar u begrijpt dat wij bij elke bovenlokale vraag die wij toch lokaal proberen te beantwoorden, dat er een heel lokaal team bezig is met bovenlokale thema’s in plaats van met lokale thema’s. De vraag die wij ons ook moeten stellen in huidige conjunctuur waarbij personeel vinden niet evident is, of wij lokaal personeel daarmee extra moeten belasten. Mogelijks is het dus efficienter om bovenlokale thema’s bovenlokaal te bevragen. 

Dit gezegd zijnde,

De ongerustheid over de verspreiding over Deurne en een deel van Berchem van lood afkomstig uit de benzine van propellervliegtuigen die laag over de wijken vliegen, heeft ons nog niet bereikt in Berchem. Niet via Klm, niet via mail. 

 Ik heb ook contact opgenomen met Deurne, vermits u spreekt over de ongerustheid uitgaande van een school in Deurne. Maar ook bij het district Deurne speelt deze kwestie niet. Er kwam geen ongerustheid over binnen, noch via mail, noch via klm. Ook heeft het district Deurne geen initiatiefrecht hierover ontvangen. 

Ik heb weet van een reportage van ATV en GVA waarbij vliegtuigen in beeld worden gebracht als zijnde de vliegtuigen die lood verspreiden. Maar dan heb ik ook kennis gekregen van een buur communiqué van SKYWINGS dat stelt dat de in beeld gebrachte vliegtuigen vliegen op kerosine, zonder lood dus. Men spreekt elkaar hier tegen. Ik geef de communiqué hieronder mee:

 “Beste buurtbewoners van Antwerp Airport,

We zagen de reportage die ATV gemaakt heeft (en ook gepubliceerd werd door Gazet van Antwerpen) over de onrust die er heerst over de impact van sportvliegtuigjes die loodhoudende brandstof gebruiken.

Daarin waren we verbaasd om beelden te zien van onze eigen opleidingsvliegtuigen, die geen loodhoudende brandstof gebruiken.

Daarom stellen we ons graag even voor, zodat we dit misverstand kunnen rechtzetten:

Wij zijn Skywings Flight Training, een opleidingscentrum uitsluitend voor beroepspiloten op de luchthaven van Antwerpen. Wij leiden de mensen op die je veilig naar je vakantiebestemming zullen brengen of 's nachts de pakketjes die jullie online bestellen vanuit gans Europa naar België vliegen.

We doen dat met uiterste zorg en bewustzijn voor onze impact op uitstoot- en geluidsvlak, omdat we weten dat de luchthaven gelegen is in druk bevolkt gebied.

Onze vliegtuigjes (dat waren al diegene die ATV zo mooi in beeld bracht), zijn van de modernste types en hebben zuinige motoren die draaien op JET-A1 Brandstof (ook wel kerosine genoemd). Als je dat even Google’t, ontdek je snel de chemische samenstelling daarvan en zie je ook dat daar geen lood in zit.

We vinden het heel belangrijk om in harmonie met onze buurtbewoners samen te leven en ze juist te informeren over onze impact. Daarnaast is de luchtvaart snel aan het evolueren richting emissie-vrij en zullen wij ook blijven innoveren.

Maar we begrijpen jullie ongerustheid, en nodigen dan ook graag een delegatie van ongeruste ouders uit om wat meer uitleg te geven bij wat we doen, in onze campus zelf. Mail ons gerust (pieter@skywings.be) of contacteer ons via DM om een afspraak in te plannen.

Een goede verstandhouding start met dialoog, begrip en de juiste informatie.

Met vriendelijke groeten,

De eigenaars van Skywings.”

Als ik het goed begrijp, gaat de ongerustheid voornamelijk uit van het actiecomité Vliegerplein dat ijvert om de luchthaven weg te krijgen. 

Men heeft blijkbaar een bezwaar ingediend betreffende deze materie. Dat zal beoordeeld worden op de plek waar het beoordeeld moet worden. Het lijkt me niet aan ons om momenteel initiatief te nemen en op die manier tussen te komen in een procedure. 

wo 19/10/2022 - 13:10

Initiatiefrecht

De districtsraad Berchem keurt de motie niet goed met:

stemmen VOOR:  Luc Van De Weyer, Jan Depover, Ria Vermeulen, Erkan Öztürk,  Arnold Peeters, Evi Cuypers, Yao Issifou, Johan Malcorps       

stemmen TEGEN:   Evi Van der Planken, Bruno De Saegher, Ilse Jacques, Jan Poppe, Lieselot Keymis, Janick Doré, Jan Dedecker, Henri Van Herpen, Conny Budts, Buket Karaca, Luc Vanlaerhoven, Willem-Frederik Schiltz, Kris Gysels, Steven Liekens

11.

2022_MOT_00082 - Voorstel tot motie van raadslid Johan Malcorps: Voorstel van motie over de tram tussen Berchem en Eksterlaar en de dienstverlening van de Lijn

Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
11.

2022_MOT_00082 - Voorstel tot motie van raadslid Johan Malcorps: Voorstel van motie over de tram tussen Berchem en Eksterlaar en de dienstverlening van de Lijn

2022_MOT_00082 - Voorstel tot motie van raadslid Johan Malcorps: Voorstel van motie over de tram tussen Berchem en Eksterlaar en de dienstverlening van de Lijn
Indiener(s)
Johan Malcorps
Gericht aan
Buket Karaca
Tijdstip van indienen
wo 12/10/2022 - 12:30
Toelichting

We hebben al een heel debat gehad over her tramplan en de toekomst van tramlijnen 7 en 15. Voorlopig blijven beide trams behouden. De Vervoerregioraad heeft beslist om niet te beslissen.

Maar dat wil niet zeggen dat de dienstverlening van de Lijn gewaarborgd blijft. De Lijn heeft laten weten dat ze door personeelstekort haar dienstverlening niet langer kan garanderen.

 Het tekort aan bus- en tramchauffeurs is niet nieuw. Het sleept nu al jaren aan. Hallucinant is het. Trams- en bussen komen systematisch te laat of gewoon niet, staan vast in de files, lijnen worden afgeschaft en ingekort, noem maar op. Alsof de Antwerpse pendelaars niet op tijd op school of werk moeten geraken. Aan de haltes hangen nu zelfs affiches aan om aan te geven dat de dienstverlening niet zeker is.

 

Begin oktober raakte bovendien bekend dat de keerlus Eksterlaar in Deurne aan de Sint-Rochusstraat op 7 november buiten dienst wordt gesteld. Als gevolg van de beslissing wordt tramlijn 4 ingekort tot Berchem-station. De verbinding met de Lange Leemstraat en de Nationale Bank (richting Antwerpen) valt zo weg. Reizigers zullen moet overstappen aan Berchem-station of in premetrostation Opera. Tramlijn 9 wordt verlengd tot Silsburg.
 Het komt erop neer dat, als De Lijn haar plannen doorzet, het tramaanbod tussen Berchem-station en Eksterlaar vanaf 7 november wordt gehalveerd.

 

Art. 1

De districtsraad vraagt aan De Lijn om, eens de keerlus van Eksterlaar buiten gebruik is, de frequentie van tramlijn 9 te verdubbelen om het wegvallen van tram 4 te compenseren zodat er één tram rijdt om de 5 minuten.

 

Art. 2

De districtsraad is bekommerd over het feit dat de Lijn zelf aangeeft dat ze door een tekort aan personeel de dienstverlening op al haar lijnen niet kan verzekeren en vraagt aan de Vlaamse regering om dit probleem dringend op te nemen met de Lijn,  en zo nodig extra middelen te voorzien zodat de Antwerpse reizigers niet langer in de kou staan.

Bespreking
Antwoord

Beste Johan, Ik dacht even dat je over de trein verbinding tussen Antwerpen en Brussel zou gaan. Ik dacht even dat je zich bekommerde over de vele Berchemse reigizgers die elke ochtend in de kou staan als ze een trein naar Brussel willen nemen. Afgeschafte treinen elke dag,  en dan als ze toch komen 3 wagonnetjes ipv 9 dubbeldekkers. Sardienen zijn beter af. Hier zitten de echte bekommernissen van openbaar vervoer. Of zwijg je als vermoord omdat de bevoegde minister van de eigen strekking is?

Je aarzelt natuurlijk niet over Openbaar Vervoer, waarvan je heel goed weet dat dit een bevoegdheid van de Lijn, Vlaamse Gewest en de vervoerregio is. Zelfs De Stad Antwerpen en het district Deurne hebben hier niets over te zeggen. Dus speel je populistisch spelletje op het juiste niveau, en niet hier.

wo 19/10/2022 - 13:39

Initiatiefrecht

De districtsraad Berchem keurt de motie niet goed met:

stemmen VOOR:  Luc Van De Weyer, Jan Depover, Ria Vermeulen, Erkan Öztürk,  Arnold Peeters, Evi Cuypers, Yao Issifou, Johan Malcorps, Steven Liekens       

stemmen TEGEN:   Evi Van der Planken, Bruno De Saegher, Ilse Jacques, Jan Poppe, Lieselot Keymis, Janick Doré, Jan Dedecker, Henri Van Herpen, Conny Budts, Buket Karaca, Luc Vanlaerhoven, Willem-Frederik Schiltz, Kris Gysels

14.

2022_IP_00217 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: Besparingen

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
14.

2022_IP_00217 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: Besparingen

2022_IP_00217 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: Besparingen
Indiener(s)
Luc Van de Weyer
Gericht aan
Evi Van der Planken
Tijdstip van indienen
do 13/10/2022 - 23:19
Toelichting
Collega’s 


Het stadsbestuur legt een besparing op aan de districten van  5% op exploitatie en niet-indexering op investeringen, wat eigenlijk neerkomt op 10% besparing. 


Daarnaast bespaart de stad op personeel en op dienstverlening. Culturele organisaties en jeugdwerkers betalen de prijs voor dit kille boekhoudersbestuur. Weeral is het personeel de grootste besparingspost men gaat collega’s die ziek zijn of met pensioen gaan, minder snel vervangen. 


Dat het stadsbestuur zegt dat er geen belastingverhoging komt, is een typische truuk van de foor. Enkele centiemen meer voor de vuilniszak, enkele euro’s meer voor een zwembeurt en een tiental euro’s voor een parkeerverbodsbord. Dat lijkt misschien weinig, maar die kleine bedragen tellen serieus op, zeker naast de stijgende energiefactuur en de maandelijkse huur. De burgers worden extra pestbelastingen opgedrongen. Dat dat niemand gaat pijn doen, is te gek voor woorden. 

Uiteraard gaat dit een repercussie hebben op de districten.Voor ons zijn er alternatieven voor deze besparingen. Men kan bij de Vlaamse regering de volledige indexatie van de stedelijke subsieides vragen, zoals oa. het gemeentefonds. We kunnen met de kam door de prestigeprojecten...


Mondelinge vraag: welke invloed gaan die besparingen hebben voor het district Berchem?

 • Hoe gaat u 5% besparen op exploitatie? Welke initiatieven/projecten zullen er geen/minder middelen krijgen? Wat betekent dit voor het districtspresoneel? 
 • De investeringen worden niet geïndexeerd? Nochtans stijgen de bouwkosten wel? Zijn er investeringen die hiet zullen gebeuren hierdoor of worden opgeschoven?
 • Wat met de jeugdwerking?
 • Wat met de dienstverlening naar de burger in het algemeen?
 • Vindt u het een slimme zaak dat dit stadsbestuur bespaard op het bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen staat?
Bespreking
Antwoord

Bedankt voor uw interpellatie.

Uw uiteenzetting en visie over de oefening die de stad gemaakt heeft, laat ik voor u. Wij zijn niet het gremium die de in’s en out’s van de stadsbegroting zullen bespreken.

 Ik antwoord u wel graag op uw concrete vragen,

°met name zijn wij doende een besparingsronde te doen op exploitatie, niet op investering. Wij zullen zowel voor 23, 24 en 25 jaarlijks een kleine 50.000 EUR op exploitatie moeten vinden. Het resultaat van deze besprekingen zullen wij in november bespreken ter gelegenheid van de begrotingscommissie en -raad. Momenteel lijken de gesprekken de goed kant op te gaan, maar ze zijn nog niet definitief afgeklopt, dus bespreek ik ze liever niet.

° Voor het districtspersoneel heeft deze districtsbesparingsronde weinig gevolgen. Er wordt niet bespaard op districtspersoneel. Er komt enkel een wervingsstop voor profielen op A-niveau. Aandachtspunt voor ons allen is wel dat wij ons nu al beperkt districtspersoneel niet elke keer extra belasten met zaken en opzoekingen die niet tot onze bevoegdheid behoren.

° de impact van de inflatie op de investeringen, zullen wij bespreken tijdens de begrotingsgesprekken. De verschuivingen die er zijn, kunnen dan in beeld gebracht worden.

° er verandert niets aan de investeringsdotatie aan de districten. We besparen enkel op exploitatie.

°  de jeugdwerking blijft gegarandeerd.

° Er kan nu nog niet ingeschat worden wat de effecten van de besparingen bij de stad zullen zijn op de dienstverlening van de burger. Het is wat mij betreft te vroeg om daar een zicht op te krijgen.

° ik had natuurlijk liever gehad dat de stad niet op de districten had bespaard. Dat lijkt me logisch. Anderzijds, moeten de districten ook een inspanning doen als alle bedrijven van de stad ook een inspanning moeten doen. Zijn wij hier blij mee: nee. Is deze besparingsronde voor ons haalbaar: ja. We moeten hier solidair zijn.   

wo 19/10/2022 - 11:52