Terug districtsraad Berchem

Tue 18/10/2022 - 20:00 raadzaal

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

District Berchem

secretariaat
openbaar domein

B-punten

District Berchem

openbaar domein

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties