Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DRBE_00068 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Ondersteuningsproducten werking en cultuurprojecten. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 22/11/2022 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Clara Willemse, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_DRBE_00068 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Ondersteuningsproducten werking en cultuurprojecten. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring 2022_DRBE_00068 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Ondersteuningsproducten werking en cultuurprojecten. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 september 2013 keurde de districtsraad (jaarnummer 76) het reglement voor werkingssubsidies aan socioculturele verenigingen goed.

Op 26 januari 2021 keurde de districtsraad (jaarnummer 4) het ondersteuningsproduct voor cultuurprojecten goed. 

In dit besluit wordt het reglement voor werkingssubsidies vernieuwd conform het kaderbesluit inzake het ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Voor het ondersteuningsproduct voor cultuurprojecten drongen een aantal aanpassingen zich op.

Bij beslissingen met betrekking tot cultuurbeleid wordt de cultuurraad, nu Berchems Cultuurschap, om advies gevraagd. Hun adviesbevoegdheid is vastgelegd door de districtsraad op 26 september 2013 (jaarnummer 82).

Argumentatie

Bij de aanpassing van de nieuwe cultuurreglementen voor werking en projecten met een geldigheid van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 werden de lopende reglement van werkingssubidies en cultuurprojecten als basis gebruikt.

De voornaamste wijzigingen in beide reglementen:

 • verwijderen van dubbele reglementering met het kaderbesluit;
 • ingericht volgens modaliteiten van het ondersteuningsbeleid van de stad Antwerpen; 
 • aanpassingen van deadlines en termijnen;
 • de werkingsondersteuning voor socioculturele verenigingen wordt enkel nog toegekend aan culturele verenigingen;
 • verhoging van het maximale ondersteuningsbedrag voor werking; 
 • de ondersteuning voor cultuurprojecten wordt uitbetaald na goedkeuring van de toekenning i.p.v. na realisatie van het project;
 • het advies van het Berchems Cultuurschap is voor elke aanvraag éénmalig noodzakelijk;
 • de criteria waarvoor er een ondersteuning gegeven wordt werd duidelijker omschreven.

Het Berchems Cultuurschap besprak de voorgestelde reglementen en gaf advies op 26 oktober 2022.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres in het meerjarenplan:

budgetplaats: 5012000000
budgetpositie: 6496500 - 6496800
functiegebied:2BER010105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BE090739
budgetperiode:2300 - 2500

Adviezen

Berchems Cultuurschap Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010105 - Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

Besluit

De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt goed dat met ingang vanaf 1 januari 2023 de volgende reglementen worden opgeheven:

 • het reglement voor werkingssubsidies aan socioculturele verenigingen goedgekeurd door de districtsraad op 26 september 2013 (jaarnummer 76)
 • het ondersteuningsproduct cultuurprojecten goedgekeurd door de districtsraad op 26 januari 2021 (jaarnummer 4)

Artikel 2

De districtsraad keurt de volgende ondersteuningsreglement voor het lokaal cultuurbeleid met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed:

 • werkingsondersteuning voor culturele verenigingen
 • ondersteuning voor cultuurprojecten

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.