Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_IP_00241 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: over het verdwijnen van het Huis van het Kind in Berchem

districtsraad Berchem
di 22/11/2022 - 20:00 raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Clara Willemse, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_IP_00241 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: over het verdwijnen van het Huis van het Kind in Berchem 2022_IP_00241 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: over het verdwijnen van het Huis van het Kind in Berchem

Motivering

Indiener(s)

Johan Malcorps

Gericht aan

Kris Gysels

Tijdstip van indienen

wo 16/11/2022 - 22:10

Toelichting

Drie Huizen van het Kind, in Berchem, Ekeren en Berendrecht zullen op termijn de deuren moeten sluiten. Enkel de consultatiebureaus van Kind en Gezin blijven er open. Het zou volgens de stad niet om een besparing gaan. Volgens een audit zou o.m. de locatie in Berchem niet de beoogde kwetsbare doelgroep bereiken.

 

Het Huis van het Kind is een samenwerking tussen verschillende organisaties die ouders helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops,... Die ondersteuning is een aanvulling op de consultatiebureaus van Kind en Gezin, waar jonge ouders terechtkunnen voor preventief medische, psychosociale en pedagogische consultatie. Aan de consultatiebureaus wordt niet geraakt. 

Het budget voor het Huis van het Kind in Berchem wordt nu op andere plaatsen ingezet. En dat uitgerekend op een moment dat er heel wat heisa is rond kinderopvang in Vlaanderen. Veel ouders hebben vragen en zoeken steun. Maar in Berchem zullen ze dus niet meer terecht kunnen. Het Huis van het Kind is dé geschikte plek om jonge ouders te ondersteunen in deze vaak woelige periode. “Het is een plek waar ze op één plek alle informatie kregen die ze nodig hadden, laagdrempelig en toegankelijk. Voor de bewoners van Berchem valt dit nu allemaal weg.

Naar verluidt, wordt voor de consultatiebureaus van Kind en Gezin gezocht naar een alternatieve locatie. 

Ouders in Berchem worden nu doorverwezen naar Borgerhout.

Het zoveelste voorbeeld van een dienstverlening voor de Berchemnaars die naar buiten het district verhuist.

 

Mijn vragen aan de schepen

 

  1. Is het districtscollege geconsulteerd i.v.m. deze beslissing? Hebben jullie advies mogen geven? Zo ja welk advies?
  2. Hebben jullie kennis kunnen nemen van de audit – klopt het dat er in Berchem geen kwetsbare doelgroep is ?
  3. Blijven de consultatiebureaus van Kind en Gezin of moeten die ook verhuizen? 
  4. Zorgt het district mee voor een goede communicatie zodat elke ouder goed weet waar hij of zij met opvang- of opvoedingsproblemen dan wel terecht kan? 
  5. Kan of mag het district voor een aantal taken van het Huis van de Kind zelf de rol overnemen, bijv. via de Jeugddienst op vlak van vrijetijdsaanbod, bijv. samen met Corso en De Poort?  Of mogen we dat niet omdat het niet onze bevoegdheid is?

Bespreking

Antwoord

In de media verscheen onlangs het bericht dat drie Huizen van het Kind, namelijk in Berchem, Ekeren en Berendrecht, op termijn de deuren moeten sluiten. 

Het nieuwsbericht bevat echter een misvatting wat betreft de locaties: de huizen waarbij sprake is van een afbouw van de werking zijn Groenenhoek, Ekeren en Berendrecht in plaats van Berchem. Bovendien zullen deze werkingen op een outreachende manier worden verdergezet in plaats van volledig te sluiten. De bijsturing van de werking van de Huizen van het Kind is het resultaat van een evaluatie van de werking van de Huizen van het Kind die gestart is na een audit opgeleverd in het voorjaar 2020. 

Het Huis van het Kind Berchem opende de deuren in december 2018 in een tijdelijke locatie in de Driekoningenstraat 39-41 (voormalige woonkantoor). De wekelijkse spel en ontmoeting werd vanaf de start, wegens gebrek aan polyvalente ruimte, ondergebracht in Corso. 

Vanaf het begin van de werking zijn er aanzienlijke problemen aan de infrastructuur geconstateerd, met name aan het ventilatiesysteem, die een gezond en veilig aanbod voor Antwerpse gezinnen ernstig hypothekeren. Een grondige renovatie zou aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Het was daarom noodzakelijk om (delen van) de werking van het Huis van het Kind Berchem onder te brengen in andere nabijgelegen infrastructuur, zoals nu reeds gebeurt voor het spel- en ontmoetingsaanbod in Corso. 

Vanuit de administratie van de stad Antwerpen werden reeds heel wat inspanningen geleverd om een nieuwe, geschikte, infrastructuur te zoeken in oud-Berchem die alle functie van een Huis van het Kind zou kunnen verenigen. Helaas is deze zoektocht tot nu toe zonder resultaat gebleken. Niettemin is het stadsbestuur ervan overtuigd dat een Huis van het Kind in oud-Berchem nodig is. De spel en ontmoeting in Berchem bijv. kende in 2022 alleen al een opkomst van meer dan 600 deelnames. 

De stad zal de inspanningen intensifiëren om een geschikt pand te vinden in oud-Berchem dat aan de vereisten van een Huis van het Kind voldoet. In tussentijd blijft de spel en ontmoeting in Corso doorgaan en kunnen ouders in het Huis van het Kind Groenenhoek terecht voor onthaalvragen en pedagogische adviesgesprekken. Het Huis van het Kind Groenenhoek zal slechts afgebouwd worden wanneer een geschikte infrastructuur in oud-Berchem is gevonden.

De aanwezigheid van consultatiebureaus in een werkingsgebied zijn beslissingen vanuit het Agentschap Opgroeien. Gezien de geboortecijfers zullen er altijd één of meerdere consultatiebureaus in Berchem blijven bestaan. De stad streeft hierbij steeds naar een zo ver mogelijke integratie van de werkingen van het Huis van het Kind en het Consultatiebureau.

​ wo 23/11/2022 - 10:15