Terug districtsraad Berchem

Tue 22/11/2022 - 20:00 raadzaal

Openbare zitting

A-punten

District Berchem

secretariaat
lokaal seniorenbeleid
Burger- en buurtinitiatieven
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

B-punten

District Berchem

openbaar domein
lokaal jeugdbeleid

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties