Terug gemeenteraad

Mon 19/12/2022 - 19:30 Stadhuis Door de cyberaanval werd deze zitting eerst via de website gepubliceerd (21/12/2022) en pas later op deze raadpleegomgeving.

Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken

Besluitvorming
Beleidsondersteunend Team
Juridische Dienst

AG Digipolis Antwerpen

AG Digipolis Antwerpen

AG Stedelijk Onderwijs

Financiën

AG VESPA

Bouwprojecten Stad
FIN/JUR
Vastgoed

Financiën

Pensioenen en Verzekeringen
Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Maatschappelijke Veiligheid

Bestuurlijke Handhaving
Sociale Interventie

Ondernemen en Stadsmarketing

Business en Innovatie
Marketing en Communicatie
Visit Antwerpen

Sociale Dienstverlening

Gemeenschapsvorming

Stadsbeheer

Stafdienst
Groen en Begraafplaatsen
Markten en Foren

Stadsontwikkeling

Leefmilieu
Openbaar Domein
Ruimtelijke Ordening

Stadsontwikkeling / Vergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Cultuur
Jeugd
Kinderopvang
Onderwijs
Sport

B-punten

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Cultuur

Politiezone Antwerpen

Financiën, Aankopen en Facturatie

Sociale Dienstverlening

Welzijn

Stadsbeheer

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Besloten zitting

A-punten

Maatschappelijke Veiligheid

Stadstoezicht

Stadsontwikkeling

Algemeen

B-punten

Politiezone Antwerpen

Personeel

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen


Publicaties

Besluitenlijst
Notulen