Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

Besluitenlijst  districtscollege Berchem

ma 21/11/2022 - 17:30 raadzaal

 • 1.

  2022_DCBE_00213 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCBE_00214 - Districtscollege - Notulen 7 november 2022 en 8 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DCBE_00215 - Reglementen - Ondersteuning onder reglement - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2022_DCBE_00216 - Inkomende stukken - Periode van 2 november 2022 tot 21 november 2022. Toewijzing - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 5.

  2022_DCBE_00217 - Statiestraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein. - Opdracht SWPR13148A - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DCBE_00218 - District Berchem. Karel Coggestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DCBE_00143 - Rooilaan. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein. (ABU) - Opdracht SWPR13428A - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DCBE_00219 - Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_DCBE_00220 - Begraafplaats Floraliënhof - Plaatsing vorstvrije kranen - Goedkeuring

  Goedgekeurd