Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

Besluitenlijst  districtscollege Berchem

ma 07/11/2022 - 17:30 raadzaal

 • HD 1.

  2022_DCBE_00212 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Ondersteuningsproducten cultuurprojecten ronde 1 oktober 2022. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • 1.

  2022_DCBE_00196 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 22 november 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 2.

  2022_DCBE_00197 - Ondersteuning. Lokale handelaars en middenstandsvereniging - Groenenhoek Wonderneem vzw - Braderij - Vastlegging, uitbetaling en intrekking nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DCBE_00198 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DCBE_00199 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Ondersteuningsproducten werking en cultuurprojecten. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 5.

  2022_DCBE_00200 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2022_DCBE_00212 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Ondersteuningsproducten cultuurprojecten ronde 1 oktober 2022. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DCBE_00201 - Ondersteuning - seniorenbeleid - Reglement mantelzorgpremie. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DCBE_00202 - Ondersteuning - KSA Berghemerburcht VZW - Organisatie Driekoningenstoet - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DCBE_00203 - Berchem buurt - Principebeslissing speelstraten 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_DCBE_00204 - Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Groen. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_DCBE_00205 - Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Ontmoet. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 11.

  2022_DCBE_00206 - Districtscollege - Notulen 17 oktober 2022 en 21 oktober 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_DCBE_00207 - Inkomende stukken - Periode van 19 oktober 2022 tot 7 november 2022. Toewijzing - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 13.

  2022_DCBE_00208 - Vredestraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein. - Opdracht SWPR13590A - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_DCBE_00209 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_DCBE_00210 - District Berchem. Euterpestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_DCBE_00211 - District Berchem. Junostraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd