Terug districtscollege Berchem

Mon 07/11/2022 - 17:30 raadzaal

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

A-punten

District Berchem

secretariaat

lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

lokaal seniorenbeleid

lokaal jeugdbeleid

Burger- en buurtinitiatieven

B-punten

District Berchem

secretariaat

openbaar domein


Publicaties

Besluitenlijst