Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_DCBE_00228 - Inkomende stukken - Periode van 29 november 2022 tot 5 december 2022. Toewijzing - Kennisneming

districtscollege Berchem
ma 05/12/2022 - 17:30 raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Kris Gysels, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00228 - Inkomende stukken - Periode van 29 november 2022 tot 5 december 2022. Toewijzing - Kennisneming 2022_DCBE_00228 - Inkomende stukken - Periode van 29 november 2022 tot 5 december 2022. Toewijzing - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het district ontving tijdens de periode  van 29 november 2022 tot 5 december 2022 volgende inkomende stukken:
NummerDatum verzendingOntvangerOnderwerp
072-2022-00040122 november 2022districtscollege BerchemWeekend van de klant 2023 - aanvraag afwijking wekelijkse rustdag

Argumentatie

Het districtssecretariaat registreert alle inkomende en uitgaande briefwisseling van het district. De bestuurscoördinator/districtssecretaris zorgt voor een correcte opvolging en beantwoording van de briefwisseling.

De inkomende stukken voor de periode van 29 november 2022 tot 5 december 2022 worden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege.

Juridische grond

Artikel 290 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat alle briefwisseling aan de gemeente wordt geacht te zijn gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Behalve bij andersluidende beslissing van de gemeenteraad wordt de briefwisseling verstuurd naar het gemeentehuis. Er wordt een register aangelegd van alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook. Dit artikel is ook van toepassing op de districten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010304 - Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de inkomende stukken over de periode  van 29 november 2022 tot 5 december 2022.

Artikel 2

Het districtscollege beslist om onderstaande brieven als volgt toe te wijzen:

 

Nummer

Onderwerp

Toewijzen aan

 072-2022-000401

Weekend van de klant 2023 - aanvraag afwijking wekelijkse rustdag 

 districtscollege Berchem

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 0722022000401_Comeos_aanvraag_afwijking_wekelijkse_rustdag.pdf