Terug
Gepubliceerd op 10/01/2023

2022_DCBO_00280 - Ondersteuning. Sport - Koninklijke Borgerhoutse basebal en softbal club squirrels vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota. - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 13/12/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00280 - Ondersteuning. Sport - Koninklijke Borgerhoutse basebal en softbal club squirrels vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota. - Goedkeuring 2022_DCBO_00280 - Ondersteuning. Sport - Koninklijke Borgerhoutse basebal en softbal club squirrels vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Koninklijke Borgerhoutse basebal en softbal club squirrels vzw investeert in een AED-toestel. Het toestel zal op een centrale en gemakkelijk bereikbare plaats in de sportaccommodatie geplaatst worden.

Het districtsbestuur wilt hierin een ondersteuning voorzien van 500,00 euro. In aanpassing 6 van het meerjarenplan 2022–2025 goedgekeurd door de districtsraad op 28 november 2022 (jaarnummer84) werd hiervoor dit budget vastgelegd.

Deze ondersteuning werd in de districtsraad van 28 november 2022 (jaarnummer 77) nominatief toegekend aan de Koninklijke Borgerhoutse Basebal en softbal club Squirrels vzw

Argumentatie

Het districtsbestuur wilt sportverenigingen ondersteunen in de aankoop van een AED-toestel zodat de sportende leden op een veilige manier hun hobby kunnen uitoefenen. Het is tegelijk een hulpmiddel dat het leven van vrijwilligers, toeschouwers en omwonenden kan redden. Koninklijke Borgerhoutse basebal en softbal club Squirrels vzw vraagt hiervoor een ondersteuning van 500,00 euro volgens de bepalingen in bijgevoegde afsprakennota.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch staatsblad, 6 december 1983).

Het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) met basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid.

Regelgeving: bevoegdheid


De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch staatsblad, 6 december 1983).

Het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) met basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota met Koninklijke Borgerhoutse basebal en softbalclub squirrels vzw met een looptijd van 15 december 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de nominatieve ondersteuning van 500,00euro aan Koninklijke Borgerhoutse basebal en softbal club squirrels vzw goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Koninklijke Borgerhoutse
basebal en softbal club
squirrels vzw
Vosstraat 109
2140 Borgerhout
Rek.nr.: BE57 73303949 8935
Ondernemingsnr.:0408.625.267
500,00 EURbudgetplaats: 5031500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BO090740
budgetperiode: 2200 
4505147379