Terug
Gepubliceerd op 25/11/2022

Agenda  districtscollege Borgerhout

di 29/11/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2022_DCBO_00257 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

 • 2.

  2022_DCBO_00258 - Ondersteuning. Verenigingen. Beweging 111 VZW - Participatietraject Pak hem aan de Turnhoutsebaan 2022. - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

 • 3.

  2022_DCBO_00259 - Ondersteuning. verenigingen. VZW Recht op lucht. - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

 • 4.

  2022_DCBO_00260 - Ondersteuning - Opheffing toelagereglement Verenigingstoelagen. Nieuwe reglementen werkingsondersteuning jeugdvereningen, seniorenvereningen, sociaal-culturele verenigingen en sportverenigingen. - Goedkeuring

 • 5.

  2022_DCBO_00261 - Ketsstraat. Tuinbouwstraat. SWOU12101 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

 • 6.

  2022_DCBO_00262 - Ondersteuning - Opheffing toelagereglement vrijetijdsboost - vrijetijdskorting sport- en beweegaanbod voor jongeren en senioren met kansentarief. Nieuw reglement lidgeldkorting sport- en beweegaanbod voor Borgerhoutse jongeren en 55+ers. - Goedkeuring

 • 7.

  2022_DCBO_00263 - Ondersteuning - Opheffing reglement - aanpassingspremie voor woningen van senioren. Nieuw reglement aanpassingspremie aan woningen van senioren in Borgerhout. - Goedkeuring

 • 8.

  2022_DCBO_00264 - Ondersteuning - Opheffing toelagereglement vrijetijdsboost - vormingstoelage jeugdanimator. Nieuw reglement vormingsondersteuning jeugd. - Goedkeuring

 • 9.

  2022_DCBO_00265 - Ondersteuning - Opheffing toelagereglement voor werken in lokalen van jeugdverenigingen. Nieuw reglement ondersteuning infrastructuurwerken jeugdwerklokalen. - Goedkeuring

 • 10.

  2022_DCBO_00266 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement Borgerhoutse studeerplekken - Goedkeuring

 • 11.

  2022_DCBO_00267 - District Borgerhout. Godtsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 12.

  2022_DCBO_00268 - Districtscollege - notulen 15 november 2022. - Goedkeuring

 • 13.

  2022_DCBO_00269 - Adviesraden en inspraak - Verslagen vergaderingen tweede en derde kwartaal 2022 - Kennisneming

 • 14.

  2022_DCBO_00270 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Openbaar domein 8 september 2022 - Kennisneming

 • 15.

  2022_DCBO_00271 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Cultuur 26 oktober 2022 - Kennisneming

 • 16.

  2022_DCBO_00272 - Uitgaande stukken - Brief aan college van burgemeester en schepenen - parkeren op Spoor Oost tijdens de werken in de Florastraat en Ceresstraat - Goedkeuring

 • 17.

  2022_DCBO_00273 - Inkomende stukken - Periode van 21 november 2022 tot 25 november 2022. Toewijzing - Kennisneming