Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_DCBO_00257 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 29/11/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00257 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring 2022_DCBO_00257 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Vereniging der Belgische Foornijveraars, afdeling Antwerpen, verzocht formeel op 9 september 2022 om in 2023 volgende lokale kermissen in te richten in het district Borgerhout:

  • Karel De Preterlei - Carnavalfoor: 17 februari 2023 tot en met 20 februari 2023 - oprijden 16 februari 2023 om 10.00 uur;
  • Karel De Preterlei - Gitschotelwijkfoor: 18 augustus 2023 tot en met 23 augustus 2023 - oprijden 16 augustus 2023 om 15.00 uur;
  • Turnhoutsebaan - Reuzenstoetfoor: valt samen met de Reuzenstoet.

Argumentatie

De lokale en bovenlokale kermissen worden jaarlijks georganiseerd. De abonnementen van de foornijveraars worden verder gezet conform artikel 11 van het politiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten.

Met dit besluit wenst het district de data van de jaarlijks weerkerende kermissen, onder voorbehoud van de geldende maatregelen tegen de verspreiding van corona, vast  te leggen zodat de kermisnijveraars hun planning kunnen opmaken voor hun rondgang langs de verschillende kermissen in de stad Antwerpen en omstreken.


Juridische grond

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals tot op heden gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, zoals tot op heden gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, zoals tot op heden gewijzigd.

Op 2 mei 2018 werd door de gemeenteraad (jaarnummer 281) het politiereglement op "openbare kermissen en kermisactiviteiten" goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Volgens artikel 4 van het politiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten goedgekeurd op 2 mei 2018 door de gemeenteraad (jaarnummer 281), bepaalt het districtscollege jaarlijks de exacte begin- en einddatum van de lokale kermissen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS08 - Markten en foren
2LWS0801 - Uitbouw markten en foren
2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de data van de volgende kermissen goed:

  • Karel De Preterlei - Carnavalfoor: 17 februari 2023 tot en met 20 februari 2023 - oprijden 16 februari 2023 om 10.00 uur;
  • Karel De Preterlei - Gitschotelwijkfoor: 18 augustus 2023 tot en met 23 augustus 2023 - oprijden 16 augustus 2023 om 15.00 uur;
  • Turnhoutsebaan - Reuzenstoetfoor: kermis, opbouw en afbouw samen met de Reuzenstoet.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.