Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_DCBO_00273 - Inkomende stukken - Periode van 21 november 2022 tot 25 november 2022. Toewijzing - Kennisneming

districtscollege Borgerhout
di 29/11/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00273 - Inkomende stukken - Periode van 21 november 2022 tot 25 november 2022. Toewijzing - Kennisneming 2022_DCBO_00273 - Inkomende stukken - Periode van 21 november 2022 tot 25 november 2022. Toewijzing - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het district ontving tijdens de periode van 21 november 2022 tot  25 november 2022 volgende inkomende stukken:
NummerDatum verzendingOntvangerOnderwerp
BO_2022_IP_7623 november 2022Districtscollege BorgerhoutGeluidsoverlast Club Impreza

Argumentatie

Het districtssecretariaat registreert alle inkomende en uitgaande briefwisseling van het district. De bestuurscoördinator/districtssecretaris zorgt voor een correcte opvolging en beantwoording van de briefwisseling.

De inkomende stukken voor de periode van 21 november 2022 tot 25 november 2022 wordt ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege.

Juridische grond

Artikel 290 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat alle briefwisseling aan de gemeente wordt geacht te zijn gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Behalve bij andersluidende beslissing van de gemeenteraad wordt de briefwisseling verstuurd naar het gemeentehuis. Er wordt een register aangelegd van alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook. Dit artikel is ook van toepassing op de districten.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de inkomende stukken over de periode van 21 november 2022 tot 25 november 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • BO_2022_IP_76.pdf