Terug
Gepubliceerd op 27/10/2022

2022_DCBO_00244 - Aanbod jeugd - Herfstvakantie 2022 - Speltrappers - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 25/10/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Ben Van Duppen, districtsschepen

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00244 - Aanbod jeugd - Herfstvakantie 2022 - Speltrappers - Goedkeuring 2022_DCBO_00244 - Aanbod jeugd - Herfstvakantie 2022 - Speltrappers - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Tijdens de herfstvakantie 2022 organiseert de jeugddienst verschillende activiteiten die worden begeleid door vrijwillige animatoren. Jeugddienst Borgerhout werkt voor bepaalde activiteiten samen met organisaties binnen het district en stelt haar programma mede af op het bestaande aanbod. 

Sinds de paasvakantie 2014 organiseert jeugddienst Borgerhout enkel nog een open aanbod en kiest hiermee bewust voor een laagdrempelig open- en gratis aanbod, om het bereik van Borgerhoutse kinderen en jongeren te vergroten. Met dit aanbod verhoogt jeugddienst Borgerhout haar zichtbaarheid en bekendheid. 

Borgerhoutse speltrappers werken sinds 2003 een open aanbod uit op verschillende pleintjes in Borgerhout voor kinderen en jongeren tussen 4 en 12 jaar. Speltrappers zijn mobiele animatoren die tijdens de schoolvakanties een laagdrempelig gevarieerd pleinaanbod voorzien, van plein- en sportspelen tot knutselactiviteiten. Het gaat steeds om een aanbod waar zeer veel kinderen tegelijk aan kunnen deelnemen. 

Argumentatie

Tijdens de herfstvakantie 2022 organiseert de jeugddienst een Speltrapperaanbod. Van 2 november 2022 tot en met 4 november 2022 vinden de activiteiten elke dag (van 13.00 uur tot 16.00) plaats op de speelplaats van basisschool De Mozaïek (Schoenstraat 41, 2140 Borgerhout).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid. 

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het aanbod jeugd voor de herfstvakantie 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.