Terug
Gepubliceerd op 27/10/2022

2022_DCBO_00240 - Inkomende stukken - Op 13 oktober 2022 - Brief: Ondersteuning vzw Kiddo's. - Kennisneming

districtscollege Borgerhout
di 25/10/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Ben Van Duppen, districtsschepen

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00240 - Inkomende stukken - Op 13 oktober 2022 - Brief: Ondersteuning vzw Kiddo's. - Kennisneming 2022_DCBO_00240 - Inkomende stukken - Op 13 oktober 2022 - Brief: Ondersteuning vzw Kiddo's. - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het district ontving tijdens op 13 oktober 2022 volgende inkomende stukken:
NummerDatum verzendingOntvangerOnderwerp
BO_2022_IP_6713 oktober 2022Districtscollege BorgerhoutOndersteuning vzw Kiddo's

Argumentatie

Het districtssecretariaat registreert alle inkomende en uitgaande briefwisseling van het district. De bestuurscoördinator/districtssecretaris zorgt voor een correcte opvolging en beantwoording van de briefwisseling.

De inkomende stukken op 13 oktober 2022 worden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege.

Juridische grond

Artikel 290 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat alle briefwisseling aan de gemeente wordt geacht te zijn gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Behalve bij andersluidende beslissing van de gemeenteraad wordt de briefwisseling verstuurd naar het gemeentehuis. Er wordt een register aangelegd van alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook. Dit artikel is ook van toepassing op de districten.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de inkomende stukken op 13 oktober 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • BO_2022_IP_67.pdf