Terug
Gepubliceerd op 27/10/2022

Besluitenlijst  districtscollege Borgerhout

di 25/10/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2022_DCBO_00233 - Ondersteuning. Verenigingen. VZW Kiddo's. - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCBO_00234 - Ondersteuning - communicatie - VZW Boelaerbuurt - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DCBO_00235 - Ondersteuning. Jeugd - Jongerenevenement - JES vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DCBO_00236 - Ondersteuning. wijkoverleg - 't Werkhuys vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DCBO_00237 - Markten - Wekelijkse openbare markt in Borgerhout op feestdag 11 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DCBO_00238 - Districtscollege - notulen 11 en 12 oktober 2022. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DCBO_00239 - Inkomende brief - Inkomende brieven op 11 en 21 oktober 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 8.

  2022_DCBO_00240 - Inkomende stukken - Op 13 oktober 2022 - Brief: Ondersteuning vzw Kiddo's. - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 9.

  2022_DCBO_00241 - District Borgerhout - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 10.

  2022_DCBO_00242 - District Borgerhout. Oudstrijdersstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_DCBO_00243 - Lichtactieplan Wijk Peperbus. Opdracht SWPR13103A - Lichtplan en prijsvraag - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_DCBO_00244 - Aanbod jeugd - Herfstvakantie 2022 - Speltrappers - Goedkeuring

  Goedgekeurd