Terug districtscollege Borgerhout

Tue 25/10/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout

A-punten

District Borgerhout

secretariaat

lokaal jeugdbeleid

communicatie

Stadsbeheer

Markten en Foren

B-punten

District Borgerhout

secretariaat

openbaar domein

lokaal jeugdbeleid


Publicaties

Agenda
Besluitenlijst