Terug districtscollege Borgerhout

Tue 27/09/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

A-punten

District Borgerhout

secretariaat

openbaar domein

B-punten

Financiën

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

District Borgerhout

secretariaat

openbaar domein

lokaal seniorenbeleid

lokaal jeugdbeleid

lokaal groenbeleid


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst