Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_DCBO_00252 - Inkomende brief - Inkomende brieven op 27 oktober 2022 - Kennisneming

districtscollege Borgerhout
di 15/11/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00252 - Inkomende brief - Inkomende brieven op 27 oktober 2022 - Kennisneming 2022_DCBO_00252 - Inkomende brief - Inkomende brieven op 27 oktober 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het district ontving op 11 oktober 2022 volgende inkomende brieven:

Nummer Datum Ontvangst Ontvanger AfzenderOnderwerp
 BO_2022_IP_70 27 oktober 2022  Districtscollege Borgerhout KSOns Kenmerk: 2022_DCBO_00200/ bO_2022_UP_86 Ondersteuning vzw Recht op Lucht 

Argumentatie

Het districtssecretariaat registreert alle inkomende en uitgaande briefwisseling van het district. De bestuurscoördinator/districtssecretaris zorgt voor een correcte opvolging en beantwoording van de briefwisseling.

De inkomende brief van 27 oktober 2022 wordt ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege.

Juridische grond

Artikel 290 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat alle briefwisseling aan de gemeente wordt geacht te zijn gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Behalve bij andersluidende beslissing van de gemeenteraad wordt de briefwisseling verstuurd naar het gemeentehuis. Er wordt een register aangelegd van alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook. Dit artikel is ook van toepassing op de districten.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de inkomende brief van 27 oktober 2022 .

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • BO_2022_IP_70.pdf