Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

Agenda  districtsraad Borgerhout

ma 28/11/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout

 • Inkomende brieven van College Burgemeester en Schepenen

 • 1.

  2022_DRBO_00082 - Districtsraad - Notulen districtsraad 24 oktober 2022. - Goedkeuring

 • 2.

  2022_DRBO_00083 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

 • 3.

  2022_DRBO_00084 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

 • 4.

  2022_DRBO_00077 - Ondersteuning. Beleidsdoelstelling sport. Organisatie Koninklijke Borgerhoutse Basebal en softbal club Squirrels vzw - Nominatieve toekenning krediet jaar 2022 - Goedkeuring

 • 5.

  2022_DRBO_00078 - District Borgerhout - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

 • 6.

  2022_DRBO_00079 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

 • 7.

  2022_DRBO_00076 - District Borgerhout. Oudstrijdersstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring