Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

Inkomende brieven van College Burgemeester en Schepenen

districtsraad Borgerhout
ma 28/11/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout

Inkomende brieven van College Burgemeester en Schepenen

Inkomende brieven van College Burgemeester en Schepenen

Motivering

Ons Kenmerk: 2022_MOT_00062 - BO_2022_IP_66

Voorstel tot motie van raadslid Lena Coene: herbruikbare bekers


Ons Kenmerk: 2022_DCBO_00201 - 2022_MOT_00078 - BO_2022_IP_96

Evenementen Fire is Gold en Club Vaag Oudoor - Festivals op site Spoor Oost
Bijlagen

  • BO_2022_IP_66.pdf
  • BO_2022_IP_96.pdf