Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_IP_00250 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: Zwerfkatten in Borgerhout

districtsraad Borgerhout
ma 28/11/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2022_IP_00250 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: Zwerfkatten in Borgerhout 2022_IP_00250 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: Zwerfkatten in Borgerhout

Motivering

Indiener(s)

Ellen Dehing

Gericht aan

Aïssatou Cissé

Tijdstip van indienen

wo 23/11/2022 - 19:51

Toelichting

In 2019 voorzag de Vlaamse regering 250.000 euro ter ondersteuning van de sterilisatie van zwerfkatten. Ondanks het feit dat sterilisatie en castratie sinds 2018 verplicht is voor alle katten, zijn er alsnog baasjes die ervoor blijven kiezen hun kat niet te steriliseren, waardoor dit voor zowel de buurt als het diertje zelf nadelige gevolgen kan hebben.

Eveneens in 2019 zouden ook alle Vlaamse gemeenten schuilhokken krijgen waar zwerfkatten na hun sterilisatie kunnen schuilen. De Stad Antwerpen stelt sindsdien ook voeding en schuilhokken ter beschikking voor vrijwilligers met een voederpas, maar na enkele gesprekken met bezorgde Borgerhoutenaren blijkt dat die procedure niet altijd even bekend of duidelijk is. 

Daarnaast zijn er in ons district enkel individuele vrijwilligers die hun vrije tijd besteden aan het voederen, opvangen en verzorgen van zwerfkatten. Desondanks dat het uit goede intenties voortkomt, is dat echter niet altijd in het voordeel van het zwerfkatje of de nieuwe thuis. Zo kunnen zwerfkatten vijandig zijn wanneer ze worden weggehaald uit hun vertrouwde omgeving, ziektes dragen en verspreiden en beschikt niet ieder baasje over de correcte informatie om een diertje juist te verzorgen. 

Hoewel we uiteraard initiatieven toejuichen in het voordeel van het welzijn en de veiligheid van dieren, lijkt het ons niet optimaal dat burgers voor handhavers spelen. Het lijkt ons daarom efficiënter,  mocht er meer sturing komen vanuit de stad of het district, bijvoorbeeld door onder meer informatiecampagnes en het samen brengen van de individuele vrijwilligers in een vereniging.  

Vragen:

  • Welke stappen onderneemt de stad, of het district, om sterilisatie te stimuleren?
  • Is er concrete informatie beschikbaar over het aantal zwerfkatten in ons district, en de zones waar zij zich bevinden? 
  • Werden in het verleden reeds schuilhokken geplaatst, en voorziet het district om er eventueel zelf te plaatsen?
  • Heeft het district zicht op het aantal vrijwilligers om ze eventueel te kunnen verenigen?
  • Levert de Stad voldoende steun bij de taken waar het district niet aan kan voldoen?