Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_MOT_00097 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Laat de AROP-site door de stad ontwikkelen op maat van mensen en de buurt

districtsraad Borgerhout
ma 28/11/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2022_MOT_00097 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Laat de AROP-site door de stad ontwikkelen op maat van mensen en de buurt 2022_MOT_00097 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Laat de AROP-site door de stad ontwikkelen op maat van mensen en de buurt

Motivering

Indiener(s)

Pieter Vissers

Gericht aan

Marij Preneel

Tijdstip van indienen

wo 23/11/2022 - 23:47

Toelichting

Reeds geruime tijd stond de voormalige AROP-site ter hoogte van de Fonteinstraat/Engelselei/Hogeweg leeg. Vanuit de districtsraad hebben we altijd het potentieel van deze locatie benadrukt voor de buurt. Ze biedt veel potentieel om aan verschillende noden in de buurt en voor Borgerhout te voldoen. Ze kan plaats bieden aan een school en ook tegemoet komen aan het tekort aan groen in Borgerhout. De stad koos er jammer genoeg niet voor om deze site zelf te ontwikkelen maar bood enkele jaren geleden de kans aan een privé-ontwikkelaar deze site te herontwikkelen. De projectontwikkelaar deed reeds enkele voorstellen maar geen enkele hield rekening met de geformuleerde noden. De ontwikkelaar wilde op de site 68 nieuwe appartementen, een supermarkt, een ondergrondse parking met 211 parkeerplaatsen en een basisschool optrekken. Dit overschreed veruit de daagkracht van de buurt. In 2020 verleende de stad toch een vergunning voor deze site tegen sommige adviezen in, haar eigen bouwcode en alternatieve voorstellen vanuit de buurt.

De Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde eind oktober 2022 terecht de bouwvergunning. Ze oordeelde dat het project onvoldoende open ruimte voorzag en daardoor afwijkt van de eigen Antwerpse bouwcode. Die bouwcode schrijft namelijk een verplichte open ruimte van minstens 20% voor. Dat is 5% meer dan staat ingetekend in de huidige plannen. Bovendien kan ook het hemelwater onvoldoende infiltreren, zo oordeelde de Raad. 

De vernietiging van de bouwplannen bevestigde de bedenkingen die we reeds op de districtsraad al formuleerde. Maar, de vernietiging biedt ook kansen om alles opnieuw te herbekijken in overleg alle betrokken personen. Niet in het minst met buurtbewoners.

Met het vrijkomen van deze site moet de stad ook vooruit denken en het masterplan publieke functies voor Borgerhout herbekijken en aanpassen aan de actuele noden. Dit kan als leidraad dienen voor de verdere invulling van de AROP-site en andere sites in Borgerhout.

De districtsraad van Borgerhout neemt daarom volgende motie aan:

Art. 1 De districtsraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om de AROP-site te kopen van de projectontwikkelaar.

Art. 2 De districtsraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om de AROP-sitte zelf te ontwikkelen via haar stedelijke diensten en gemeentelijke bedrijven die hier een opdracht in hebben. De ontwikkeling houdt daarbij rekening met de daagkracht van de buurt en met de noden zoals het tekort aan buurtgroen, een schoolgebouw, kinderopvang en een buurtsporthal. 

Art. 3 De districtsraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om ook een geactualiseerd masterplan publieke functies voor Borgerhout te maken dat als leidraad kan dienen voor de stedelijke ontwikkeling in Borgerhout bv. voor de ontwikkeling van de AROP-site.

Art. 4 De districtsraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om bij de verdere ontwikkeling het district en buurtbewoners actief en vanaf het begin te betrekken.