Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_IP_00251 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: Openbare fietspompen

districtsraad Borgerhout
ma 28/11/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2022_IP_00251 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: Openbare fietspompen 2022_IP_00251 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: Openbare fietspompen

Motivering

Indiener(s)

Ellen Dehing

Gericht aan

Marij Preneel

Tijdstip van indienen

wo 23/11/2022 - 19:51

Toelichting

Eerder dit jaar keurden we een motie op ons initiatief unaniem goed, met name een motie voor het plaatsen van 15 openbare fietspompen. De plaatsing van deze pompen zou gebeuren in afwachting van wat onze collega’s in district Antwerpen zouden doen.

Onlangs besliste district Antwerpen de plaatsing van hun fietspompen, om budgetaire redenen,  uit te stellen naar 2023. 

Voor ons lijkt dit een geschikt moment om stil te staan bij de locaties waar we deze pompen wensen te plaatsen. 

Vragen:

  • Denkt het schepencollege erover na om pompen te plaatsen aan de A-velo stations zoals beschreven in het bestuursakkoord, of heeft ze al andere locaties in gedachten?
  • Kan een gedeelde aankoop met district Antwerpen de kosten drukken?