Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_IP_00247 - Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Werken Luitenant Lippenslaan

districtsraad Borgerhout
ma 28/11/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2022_IP_00247 - Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Werken Luitenant Lippenslaan 2022_IP_00247 - Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Werken Luitenant Lippenslaan

Motivering

Indiener(s)

Marc De Meyer

Gericht aan

Aïssatou Cissé

Tijdstip van indienen

di 22/11/2022 - 22:06

Toelichting

Enige tijd geleden werden er werken uitgevoerd op de Luitenant Lippenslaan die hiervoor verscheidene avoden en nachten werd afgesloten.

Dit van omstreeks 20h tot de volgende ochtend 6h.

Het betrof hier het vervangen van het asfalt vanaf het kruispunt met de afrit van de Ring tot net voorbij het kruispunt met de Dr. van de Perrelei.

Omstreeks 19h30 werd er begonnen met het afsluiten van de Lippenslaan.

Dit veroorzaakte al direct een chaos doordat voertuigen die de afrit namen niet meer richting Deurne geraakten en geen enkele bestuurder blijkbaar iets van deze werken afwist.

Ook bij de buurtbewoners van vooral de Vrijgeweide en de Ossenblokstraat was de verrassing groot.

Geen enkele buurtbewoner was op de hoogte van deze werken.

Verkeer naar deze twee straten moet langs de Dr. van de Perrelei de Ossenblokstraat inrijden die een grotendeels enkelrichtingsstraat is en kan de buurt verlaten langs de Vrijgeweide die een volledige enkelrichtingsstraat is richting Lippenslaan.

In de Vrijgeweide werden afsluitingen gezet aan de kruispunten met de Lippenslaan en de Ossenblokstraat maar in de Ossenblokstraat ter hoogte van het kruispunt met de Vrijgeweide en de gevel van de broodjeszaak op de hoek van de Dr. Van de Perrelei hing nog steeds het verkeersbord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder).

Deze waren niet afgedekt tijdens de werken.

Bestuurders die deze straten wilden uitrijden waren dus verplicht om twee overtredingen te maken.

En er zijn in deze straten heel wat mensen die al vroeg vertrekken naar hun werk....

Vragen:

1) Wie moet er instaan voor de communicatie met de omwonenden bij werken op een straat zoals de Lippenslaan ?

2) Kan het districtsbestuur aandringen bij deze communicatieverantwoordelijke om dit in de toekomst ook te doen ?

3) Kan het districtsbestuur er bij de verantwoordelijken van deze werken op aandringen om de verkeerssituatie duidelijk aan te duiden en de signalisatie tijdens de werken in orde te maken ?