Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

Besluitenlijst  districtsraad Borgerhout

ma 28/11/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2022_DRBO_00082 - Districtsraad - Notulen districtsraad 24 oktober 2022. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DRBO_00083 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 3.

  2022_DRBO_00084 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DRBO_00077 - Ondersteuning. Beleidsdoelstelling sport. Organisatie Koninklijke Borgerhoutse Basebal en softbal club Squirrels vzw - Nominatieve toekenning krediet jaar 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DRBO_00078 - District Borgerhout - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DRBO_00079 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DRBO_00076 - District Borgerhout. Oudstrijdersstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_IP_00247 - Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Werken Luitenant Lippenslaan

  Behandeld
 • 9.

  2022_IP_00249 - Interpellatie van raadslid Lena Coene: Sluiting Huis van het Kind Groenenhoek

  Behandeld
 • 10.

  2022_IP_00250 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: Zwerfkatten in Borgerhout

  Behandeld
 • 11.

  2022_IP_00251 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: Openbare fietspompen

  Behandeld
 • 12.

  2022_IP_00252 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: ijzerhandel De Oude Pik

  Behandeld
 • 13.

  2022_MOT_00097 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Laat de AROP-site door de stad ontwikkelen op maat van mensen en de buurt

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_MV_00086 - Mondelinge vraag van raadslid Luc Moerkerke: effect besparingen voor geplande bib en kinderopvang op Moorkenssite

  Behandeld
 • 15.

  2022_MV_00091 - Mondelinge vraag van raadsleden Patrick Paredaens, Betty Van de Wauwer, Kristine Matheussen: NACHTCLUB IN DE VROEGERE PAX

  Behandeld
 • Inkomende brieven van College Burgemeester en Schepenen

  Ons Kenmerk: 2022_MOT_00062 - BO_2022_IP_66

  Voorstel tot motie van raadslid Lena Coene: herbruikbare bekers


  Ons Kenmerk: 2022_DCBO_00201 - 2022_MOT_00078 - BO_2022_IP_96

  Evenementen Fire is Gold en Club Vaag Oudoor - Festivals op site Spoor Oost