Terug districtsraad Borgerhout

Mon 28/11/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout

Mededelingen

  • Ons Kenmerk: 2022_MOT_00062 - BO_2022_IP_66

    Voorstel tot motie van raadslid Lena Coene: herbruikbare bekers


    Ons Kenmerk: 2022_DCBO_00201 - 2022_MOT_00078 - BO_2022_IP_96

    Evenementen Fire is Gold en Club Vaag Oudoor - Festivals op site Spoor OostOpenbare zitting

A-punten

District Borgerhout

secretariaat
openbaar domein
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

B-punten

District Borgerhout

openbaar domein

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen