Terug
Gepubliceerd op 05/01/2023

Besluitenlijst  districtscollege Borgerhout

di 06/12/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout

  • 1.

    2022_DCBO_00274 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 19 december 2022 - Kennisneming

    Kennis genomen
  • 2.

    2022_DCBO_00275 - District Borgerhout - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

    Goedgekeurd